Adopsjonsforum Vest, dekker områdene: Hordaland/Nord-Rogaland/Sogn og Fjordane

Leder: Camilla Torgersen

Telefon: 926 47 675

E-post: Vest@adopsjonsforum.no

Følg oss på facebook: facebook.com/Adopsjonsforum-Hordaland