Møtet med statsråden

Dato: 07.05.2015
artikkelbilde
Statsråd Solveig Horne ga ikke noe løfte om økt adopsjonsstøtte (foto: Ilja C. Hendel).
6. februar 2014 møtte de tre adopsjonsforeningene statsråd Solveig Horne for å diskutere utfordringene i adopsjonsarbeidet.

Publisert første gang 07.02.2014

Det var fire hovedtemaer for møtet:

- Den negative utviklingen i antall adopsjoner globalt og i Norge; årsaker og konsekvenser for foreningene.

- Økonomi og adopsjon; økte kostnader for søkerne, adopsjonsstøtten, den offentlige støtten til foreningene og behovet for mer ressurser til adopsjonsarbeidet i Bufdir.

- Arbeidet med nye land; behovet for å bistå land med å få bedre systemer, lang saksbehandlingstid for søknader og behov for at norske ambassader kommer mer på banen.

- Behovet for bedre offentlig oppfølging etter adopsjon; inkludert behov for et kompetansesenter for adopsjon, hjelp til unge adopterte som søker opprinnelse, m.v.

Møtet ble holdt i en god tone og det var mange spørsmål og kommentarer fra politisk ledelse i departementet. Statsråden fikk også overrakt 2155 underskrifter fra kampanjen "Øk adopsjonsstøtten".

Dagsrevyen hadde et innslag om møtet og med en familie som sparer for å få råd til en adopsjon nummer to. Innslaget kan du se 23 minutter ut i sendingen på Dagsrevyen her

Del med andre: