Helserundskrivet er offentliggjort

Dato: 21.04.2023
artikkelbilde
Det er viktig å ha på plass gode retningslinjer for helseoppfølging, for eksempel å kartlegge hvilke vaksiner som trengs, når et adoptert barn har kommet til Norge.
Helsedirektoratet har endelig offentliggjort sitt nye rundskriv som gir oppdaterte retningslinjer for helseoppfølging av adopterte.

Publisert første gang 02.05.2014

Det er viktig å ha på plass gode retningslinjer for helseoppfølging når en familie kommer hjem med barn. Det nye helserundskrivet «Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa», gir detaljerte opplysninger til helsepersonell om hvilken oppfølging adopterte barn har rett på. Det gamle rundskrivet fra 1993, som har vært i bruk frem til nylig, har lenge vært kritisert for å være utdatert og mangelfullt.

De viktigste målgruppene
Det gleder Adopsjonsforum at helserundskrivet, som ble ferdigstilt i oktober 2013, endelig ble offentliggjort på Helsedirektoratets nettsider 28. april. Vi regner med at skrivet også sendes ut til de viktigste målgruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Les mer om rundskrivet på Helsedirektoratets nettside.

Del med andre: