Debatt om adopsjon

Dato: 08.04.2015
artikkelbilde
Stortinget diskuterte adopsjon 15. mars 2011.
Stortinget diskuterte tirsdag 15. mars 2011 en innstilling fra Familie– og kulturkomitéen om et forslag fra Venstre angående adopsjonsregler.

Publisert første gang 04.05.2011

Hele stortingsdebatten foreligger nå i Stortingets videoarkiv her. Innslaget starter etter ca. 40–41 minutter og varer i litt over 50 minutter.

Utgangspunktet for debatten var et såkalt "Dokument 8"–forslag fra to representanter fra Venstre om å gjøre adopsjonsprosesser mindre byråkratiske og mer forutsigbare. Familie– og kulturkomiteen avga innstilling om forslaget 17. februar, og innstillingen finner du her. Flertallet på Stortinget ville i praksis ikke realitetsbehandle forslagene nå, men vente på at Barne–, likestillings– og integreringsdepartementet skal komme med en helhetlig presentasjon av adopsjonsfeltet seinere. Fungerende statsråd Tora Aasland kunne imidlertid ikke si noe sikkert om når denne vil foreligge.

Adopsjonsstøtte knyttet til 1G
En viktig nyhet er at Høyres representanter i komiteen nå støtter kravet om at adopsjonsstøtten bør knyttes til grunnbeløpet (1G) i Folketrygden ( for tiden kr. 75.641). Tidligere har både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre programfestet støtte til kravet, og Kristelig Folkeparti foreslår å doble støtten til 2G. Det er da bare Fremskrittspartiet som ikke støtter kravet om adopsjonsstøtte knyttet til 1 G.

Høring i januar
20. januar 2011 var det en høring i Stortingets Familie– og kulturkomité om adopsjon. Bakgrunnen var forslaget fra Venstre, og de tre adopsjonsforeningene deltok på høringen. Hele høringen ligger også på Stortingets web–TV. Innslaget begynner etter litt over 5 minutter, og varer i ca. 16 minutter (Det er Stortingets tv–produksjon som rotet med hvem som representerte hvilken organisasjon).

Del med andre: