Ulik behandling av adopsjonssøknader

Dato: 09.04.2015
artikkelbilde
Behandles ikke adopsjonssøknader likt?
Dagbladet Magasinet hadde 8. januar 2011 en stor artikkel om adopsjon. Den handlet om hvordan noen adopsjonssøkere er blitt behandlet, og ett viktig poeng var forskjellen i avslagsprosent mellom regionkontorene i Bufetat. 13. januar følges dette opp med en kronikk.

Publisert første gang 03.02.2011

Journalist Sophie Lund Aaserud arbeidet i hele fjor høst med gransking av årsaker til avslag på adopsjonssøknader.

Det er betydelige forskjeller i hvor mange prosent av søknadene som blir avslått i de ulike regionene. Bufetat Region Øst ser ut til å ha hatt en strengere praksis og høyere avslagsprosent enn resten av landet i 2009 / 2010. Flere av avslagene fra Region Øst er blitt gjort om av Bufdir enn for resten av landet. Dette hadde også  Adopsjonsforum merket seg, og det ble kommentert på lederplass i medlemsbladet i fjor høst.

Artikkelen er tilgjengelig på Dagbladets hjemmeside. Torsdag 13. januar hadde advokat Helge Hjort en kronikk i Dagbladet om behandlingen av adopsjonssøknader. Direktør Mari Trommald i Barne–, ungdoms– og familiedirektorarer svarer på denne kronikken i et innlegg i Dagbladet 24. januar 2010, men innlegger er så langt ikke tilgjengelig elektronisk.

Ikke alle kan godkjennes
Det er viktig å understreke at Adopsjonsforum verken godkjenner eller avslår adopsjonssøkere. Dette er det myndighetene i Norge og i utlandet som skal gjøre. Vi forstår at myndighetene kan ha en vanskelig oppgave med å vurdere noen av søkerne. Ikke alle kan godkjennes, men det er viktig at vurderingene som gjøres er saklige og at det utøves godt skjønn. Det er også viktig at det er en likest mulig behandling over hele landet.

Bufdir/Bufetat sin kommentar til artikkelen i Dagbladet Magasinet finner dere her. Barne–, likestillings– og integreringsdepartementet har også lagt ut en sak i kjøvannet av dette, og den finnes her.

Dagbladets artikkel setter søkelyset på et problem, og vi håper at systemet for godkjenning blir bedre. Vi retter også en takk til journalisten og til familier som stilte opp til intervju for å få dette fram i dagen. Denne saken er interessant i lys av NOU–utredningen ”Adopsjon – til barnets beste” som kom ut i 2009. Den foreslår blant annet en omlegging av prosessen i forbindelse med adopsjon i Norge.

Del med andre: