Steve Jobs - adoptert og dataguru

Dato: 09.04.2015
artikkelbilde
Steve Jobs, dataguru og adoptert
Steven Paul Jobs (1955) er mest kjent som administrerende direktør for datakonsernet Apple, der han nettopp har varslet sin avgang pga. sykdom. Han var tidligere også administrerende direktør / styreformann for Pixar Animation Studios. Det er kanskje mindre kjent at den berømte data–gründeren er adoptert

Publisert første gang 18.01.2011

Steven ble adoptert av Paul og Clara Jobs kort etter fødselen 24. februar 1955 i San Francisco. Stevens biologiske mor, Joanne Schliebe, var på den tiden ugift. Hun giftet seg seinere med guttens far, Abdulfattah Jandali, og de fikk seinere en datter – som er blitt forfatteren Mona Simpson.

Det var vanskelig å være en ugift mor i USA på 1950–tallet, så Joanne Schilebe ville gi bort Steven til adopsjon. Ett av kravene hun stilte var at adoptivforeldrene skulle ha høyere utdanning fra college. Adoptivforeldrene hadde ikke en slik utdanning, men kravet ble frafalt mot at de lovte å sende gutten til college når han ble gammel nok.

Det var under et besøk hos Xerox sitt forskningssenter at Steve Jobs ble introdusert til grafiske brukergrensesnitt og metaforer som skrivebord, ikoner, vinduer og mapper, samt ideen om å bruke mus som navigeringsverktøy. Seinere er denne teknologien blitt adoptert av de fleste programvareselskaper i dataindustrien.

Del med andre: