Schrödingers katt - om tvillinger skilt ved adopsjon

Dato: 18.06.2014
artikkelbilde
I det populærvitenskapelige programmet "Schrödingers katt" på NRK var temaet 17. desember 2009 tvillingforskning. Eneggede tvillinger fra mange land er interessante for forskere som vil finne ut hva som påvirkes av arv og hva som påvirkes av miljø. Ett tvillingpar fra Kina var spesielt interessant, siden de ble skilt ved adopsjon. En av tvillingjentene lever i USA og hennes søster lever i Norge.

Publisert første gang: 18.12.2009

Det ble store presseoppslag verden over da historien om de to jentene ble kjent. Vanligvis vil tvillinger som blir adoptert komme til samme familie, men i dette tilfellet ble de to adoptert fra Kina til hvert sitt land. Mia bor med sin familie i en storby i California, USA. Alexandra bor i ei lita bygd i Sogn og Fjordane, Norge.

Da de to jentene møttes ble det laget et TV–innslag til programmet om tvillinger. Selv om de to jentene vokser opp i hver sin kulturkrets, var det påfallende hvor like de var i kroppsspråk og væremåte. Den amerikanske adoptivmoren uttrykte stor tvil om hvor stor påvirkningskraft hun faktisk har som mor, siden de to jentene var så like. Genene de har felles må ha svært mye å si, siden de vokser opp under svært forskjellige forhold.

De to familiene har valgt å holde kontakten med hverandre selv om de bor på hvert sitt kontinent.

Del med andre: