Adopsjonsstøtte i Norden

Dato: 18.06.2014
artikkelbilde
Færøyene: Best i Norden!
Island har nå fulgt eksemplet fra de tre skandinaviske land og innført en egen adopsjonsstøtte. Den er på 480.000 islandske kroner.

Publisert første gang: 05.10.2007

Dette er ikke fullt så imponerende som det lyder, siden det går drøyt 11 islandske kroner på 1 norsk. Allikevel tilsvarer beløpet en støtte på 42.430 NOK.

Færøyene har til nå fulgt danske adopsjonsbestemmelser, og adoptanter på Færøyene har mottatt samme adopsjonsstøtte som adoptanter i Danmark. Men nå har hjemmestyret i Torshavn vedtatt at deres adoptanter skal motta 50.000 DKK i støtte. Dermed er dette lille landet best i Norden og best i verden når det gjelder adopsjonsstøtte.

Takket være uendret støttebeløp i Sverige, samt en svak svensk krone, unngår Norge jumboplassen i denne sammenligningen. Her er rankingen (omregnet etter Norges Banks gjennomsnittskurs i september):

(1) Færøyene 50.000 DKK = 52.550 NOK; (2) Danmark 42.007 DKK = 44.150 NOK; (3) Island 480.000 ISK = 42.430 NOK; (4) Norge 38.320 NOK; (5) Sverige 40.000 SEK = 33.740 NOK.

Finland gir fortsatt ingen støtte til den enkelte familie, men adopsjonsorganisasjonene får til gjengjeld mer støtte enn vi får i Norge.

Del med andre: