Amerikansk adopsjonsstatistikk 2007

Dato: 22.04.2015
artikkelbilde
USA er mottagerland for drøyt halvparten av alle barn som adopteres over landegrensene. Nå er de amerikanske adopsjonstallene for 2007 offentliggjort.

Publisert første gang: 01.04.2008

Den amerikanske statistikken følger det såkalte "fiskalåret". Det betyr at tallene nedenfor ikke gjelder kalenderåret 2007, men fiskalåret 2007, som er perioden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2007.

Statistikken for fiskalåret 2007 viser at antall gjennomførte internasjonale ble redusert for tredje år på rad. Antall i 2007 var 19.613, som var en nedgang på knapt 5% i forhold til tallet året før, som var 20.632. På det meste – i 2004 – ble 22.884 utenlandske barn adoptert av amerikanske familier. I forhold til dette tallet er reduksjonen på drøyt 14%.

På tross av en nedgang på drøyt 1.000 barn fra året før, toppet Kina fortsatt klart den amerikanske statistikken med 5.453 mottatte barn. Prosentvis var nedgangen 16%. For annet år på rad lå Guatemala på annenplass på den amerikanske statistikken med hele 4.728 barn, mot 4.135 året før. Effekten av ny lovgivning i Guatemala vil nok føre til en kraftig reduksjon i antall adopsjoner fra dette landet, og spesielt til USA.

På tross av en kraftig nedgang i antall adopsjoner fra 3.706 i 2006 til 2.310 i 2007 (–38%), holder Russland 3. plass på listen. Når vi vet hvilke problemer vi og de fleste andre europeiske formidlere har hatt med å få akkreditering for Russland, er det faktisk smått utrolig at så mange russiske barn fortsatt blir adoptert i USA. Men på det meste – i 2004 – ble hele 5.865 barn adoptert fra Russland til USA, og går vi tilbake til årene 1997–99 toppet Russland den amerikanske statistikken. Siden den tid har Kina ligget i tet.

Det ble registrert en dramatisk økning i antall adopsjoner fra Etiopia til USA – fra 732 i 2006 til 1.255 i 2007, eller +71%. Etiopia passerte dermed Sør–Korea og ligger på 4. plass på den amerikanske listen. Går vi 10 år tilbake i tid lå Etiopia bare på 15. plass på den amerikanske statistikken, med 82 barn. Sør–Korea holder fortsatt 5. posisjon på listen, mens Vietnam opplevde en kraftig økning fra 163 barn og 14. plass i 2006 til 828 barn og 6. plass i 2007. Mange tradisjonelt viktige land for oss ligger et stykke ned på de amerikanske listene. Det ble for eksempel registrert 416 barn fra India (9. plass), 310 barn fra Colombia (11. plass) og 265 barn fra Filippinene (12. plass). Ingen andre land der vi jobber kom med på den amerikanske "Topp 20" listen i 2007.

Del med andre: