Antall adopsjoner fra Kina

Dato: 18.06.2014
artikkelbilde
Barn adoptert fra Kina 1992-2007
CCAA har de siste årene vært svært sparsom med opplysninger om antall gjennomførte internasjonale adopsjoner. Siden 1998 er såvidt vi vet ikke et eneste tall offentliggjort. Her prøver vi oss allikevel på en tabell som viser utviklingen.

Publisert første gang: 09.05.2008

Her er tallene som tabellen bygger på:

1992: 870; 1993: 590; 1994: 1.038; 1995: 3.301; 1996: 4.815; 1997: 5.100; 1998: 6.260; 1999: 6.400; 2000: 8.000; 2001: 8.000; 2002: 9.500; 2003: 11.205; 2004: 13.410; 2005: 14.490; 2006: 10.000; 2007: 8.600.

Tallene for årene 1992–1998 kommer fra CCAA, men har aldri vært offisielt bekreftet. Tallene for årene 1999 til 2005 er i hovedsak basert på statistikk fra mottagerlandene. Mens tallene for 1999–2002 er relativt løse anslag, er tallene for årene 2003–2005 basert på statistikk fra alle mottagerland, slik at de er mer presise. Oppføringen for 2006 er basert på et uoffisielt tall fra CCAA for årets 8 første måneder. Tallet for 2007 er også basert på uformell informasjon fra CCAA, men da for hele året.

Som man ser bekrefter oversikten at nedgangen i antall adopsjoner fra Kina i 2006 og 2007 har vært meget stor. Allikevel var antall adopsjoner fra Kina i 2007 høyere enn i noe år frem til 2001.

Del med andre: