Klipp fra gamle sosialrapporter

Dato: 05.04.2015
artikkelbilde
Håndskrevne sosialrapporter var vanlige rundt 1980, men pennen var nok mer moderne.
Fra 1977 til 1986 het sentralmyndigheten på adopsjonsfeltet her hjemme Rådet for internasjonale adopsjoner (RIA). Gjennom mesteparten av den tiden RIA eksisterte arbeidet Odd Manskow som førstekonsulent.

Publisert første gang 27.05.2008

Blant Odd Manskows oppgaver var å lese gjennom alle sosialrapporter. Sosialrapportene avslørte ganske store ulikheter i skriveevner hos de som førte dem i pennen. Rapportene var faktisk ofte i bokstavelig forstand ført i pennen, for det var intet krav om at sosialrapportene skulle være skrevet på skrivemaskin den gangen. Og først på slutten av perioden kom det en del sosialrapporter som var skrevet ved hjelp av elektronisk tekstbehandling. Gjennom årene Odd Manskow arbeidet i RIA laget han en liten samling av de mest underholdende formuleringene. Her er noen av dem:

 • Søkerne har et hormonisk forhold til hverandre.
 • De mener sex hører til familien, men har ikke urealistiske forventninger.

 • Søkerne har en snill og kjælen hund av mindre kaliber.

 • Ekteskapsproblemer løses på en naturlig og grei måte.

 • Mindre problemer løses ved godt humør og diskusjon.

 • De tror det vil være best å starte med et lite barn slik som andre foreldre.

 • I forhold til gutten virker det også som de aktiviserer ham, f.eks. bygd lekehytte i hagen.

 • De vil gjerne ha barn som de kan oppdra til gode samfunnsborgere.

 • Søkerne har ikke regnet med noen spesiell hudfarge på barnet.

 • Han er selv glad i å drive fiske og forholdene ligger til rette for båtliv og lek på bryggene.

 • Hun anser seg selv som en snill og godhjertet person uten at dette fører til rettferdighet og inkonsekvens.

 • På spørsmålet "Hva hvis dere får et barn til?" svarer de: "Ja, da har vi tre barn."

 • Deres synspunkter vedr. barneoppdragelse manifesteres ved tro på forståelse og imøtekommelse av barns natur og behov.

 • Begge har barn i sin daglige nærhet ofte.

 • Selv om møblene kan virke lite egnet for barn, er ekteparet klar over den slitasjen det kan bli når barnet får leiligheten i sin besittelse.

 • Deres forestilling om små barn er ikke bare idylliserende, de kan i tillegg til å være deilige: Skrike, tisse og bærsje, gulpe og sikle, våkne om natta og ikke på noen måte ta hensyn til foreldrene. Det gjelder også de fra Korea.

 • De er motstandere av vold og brøling i barneoppdragelsen.

 • Alkohol oppleves som en naturlig realitet i ekteparets liv. De opplever å omgås denne realitet på en avslappet, fornuftig måte.

 • Grunnen til at de ønsker seg et utenlandsk barn er at de ønsker seg et barn nå, de ønsker ikke å vente så lenge på det.

 • Et mørt barn er like velkomment.

 • Et motiv synes også å være at familien kan gi en god del vilkår for et barn.

Flere blinkskudd fra denne samlingen følger ved en senere anledning.

 

Del med andre: