Norsk barnevern avviser adopsjon - med barna som innsats

Dato: 05.04.2015
artikkelbilde
Forsker Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen
Mens barnevernet i USA og England følger forskningens anbefaling av økt adopsjon, avviser norsk barnevern adopsjon – med barna som innsats. Dette er den foreløpige konklusjonen i en undersøkelse der barnevernspraksis i Norge sammenlignes med USA og England.

Publisert første gang 24.04.2008

Vi siterer fra en presentasjon av prosjektet på Forskningsrådets nettsted:

Vi forventer å konstatere store forskjeller mellom USA, England og Norge på hva barnevernet bedømmer som risiko, hva som er terskelen for å gripe inn i familier, og på hvilke tiltak og metoder de bruker, forteller Marit Skivenes, forsker ved Unifob Helse ved Universitetet i Bergen. Forskningsprosjektet "CHILDPRO – Barnevernet i komparativt perspektiv" bruker samme undersøkelse og intervjuopplegg i hvert av de tre landene, i tillegg til å analysere rammebetingelser. Målet er å identifisere det normative grunnlaget for offentlig barneomsorg i Norge, i tillegg til å avdekke eventuelle forskjeller mellom politiske føringer og praksis på barnevernsfeltet.

Særnorsk praksis

Mens saksbehandlere i USA og England i utstrakt grad henviser til nyere forskning, bruker norske saksbehandlere oftest formuleringer som "det har vi ikke praksis på" eller "slik gjør vi ikke her", ifølge Skivenes.

– Det er urovekkende at norsk barnevern ikke lykkes bedre enn de gjør. Hva dette skyldes, og hva vi bør lære av andre land, blir viktige spørsmål å besvare, sier forskeren.

Resultatene av særnorsk praksis i barnevernet viser seg sterkest i forhold til adopsjon. Både i USA, England og Norge åpner lovverket for adopsjon av fosterbarn for å sikre barnevernsbarn en ny omsorgsbase.

– Ambisjonen i USA er å adoptere 40 prosent av barn som er plassert utenfor hjemmet, mens Norge knapt bruker adopsjon, påpeker Skivenes. Hun viser til en oversikt fra forsker Turid Grindes som viser at det bare var 14 adopsjonssaker i Norge i 2005.

– Samtidig vet vi at halvparten av de 6–7000 barna som er plassert utenfor hjemmet, er forventet å være langvarig plassert, sier Skivenes. Hun viser til politiske føringer i Norge.

– Mens England og USA gir klare instrukser om økt adopsjon, sier sentrale aktører i Norge at dette ikke er ønskelig. Samtidig viser forskningen ganske entydig at adopsjon for barnevernsbarn gir dem bedre fremtidsutsikter enn fosterhjemsplassering, påpeker Skivenes. Hun mener norsk adopsjonspolitikk er et klart verdistandpunkt om å bevare biologiske bånd og å sikre foreldres rettigheter.

Les mer om forskningsprosjektet her.

 

Del med andre: