Styreledere i Adopsjonsforum

Dato: 23.10.2019
artikkelbilde
Styreleder Inger Johanne Bjerved (1993-2005) sammen med styreleder Tor Mysen (1989-1993)
I løpet av årene som har gått siden Adopsjonsforum ble stiftet, har foreningen hatt 14 forskjellige styreledere.

Inntil 1983 hadde Adopsjonsforum et hovedstyre, deretter har betegnelsen vært landsstyre. Kjønnsfordelingen har vært god – vi har hatt 7 kvinnelige og 7 mannlige styreledere, men kvinnelige leder har til sammen flest år.

Fram til 2019 var samtlige styreledere adoptivforeldre, med barn fra 10 ulike land. i 2019 ble en adoptert for første gang styreleder. Her er listen over styreledere (adopsjonsland i parentes): 

1970 – 1975 Eva Semb–Johansson (†) (Norge)

1975 – 1976 Kerstin Døving (Brasil) / Rigmor Kenny (†) (Colombia)

1976 – 1978 Lisbeth Aglen (Tyskland, Filippinene)

1978 – 1979 Jan Eddie Tinlund (Sri Lanka)

1979 – 1982 Torkel Moe (†) (Bangladesh)

1982 – 1984 Eva Semb–Johansson (†) (Norge)

1984 – 1986 Grete Langangen (Bangladesh)

1986 – 1989 Thorleif Engelsen (Colombia)

1989 – 1993 Tor Mysen (Filippinene)

1993 – 2005 Inger Johanne Bjerved (†) (Colombia)

2005 – 2008 Einar Ingebrigtsen (Etiopia)

2008 – 2014 Kai Skaugerud (Sri Lanka)

2014 - 2019 Øivind Bakke Reier (Madagaskar og Vietnam)

2019 -         Andrea Johanna B. Mæhlum (selv adoptert fra Costa Rica)

Del med andre: