Avtale med Vietnam!

Dato: 29.04.2015
artikkelbilde
Justisdepartementet i Vietnam og Barne–, ungdoms– og familiedirektoratet (Bufdir) har nå signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid.

Publisert første gang 31.10.2013

Denne uka har en delegasjon fra Vietnam vært på besøk i Norge. Bufdir besøkte Vietnam i februar 2013, og Justisdepartementet i Vietnam kom nå hit. Delegasjonen ble ledet av direktøren for adopsjonssaker i Vietnams justisdepartement – Nguyen Van Binh.

Norske og vietnamesiske myndigheter åpner nå opp for at adopsjonsforeninger kan søke myndighetene i begge land om tillatelse til adopsjonsformidling. 

– Vi er svært glade for at denne felles forståelsen nå er på plass, sier daglig leder i Adopsjonsforum Øystein Gudim. Han var i likhet med Vietnams ambassadør Ta Van Thong til stede da avtalen ble signert.


Tillatelse
Adopsjonsforum vil umiddelbart starte arbeidet med å søke om formidlingstillatelse. Seinere i år blir det aktuelt med et besøk fra foreningen til Vietnam. Adopsjonsforum har siden i fjor sommer hatt en midlertidig representant i landet, og hun må også godkjennes av begge lands myndigheter.

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden, men Adopsjonsforum håper at de første søknadene kan sendes til Vietnam innen slutten av året. 

Fra 1991 – 1999 formidlet Adopsjonsforum 80 barn fra Vietnam til familier i Norge.

Ny lov
Adopsjonsforum har gjennomført flere besøk til Vietnam de siste ti årene. Landet har fått en ny adopsjonslov og i 2011 ratifiserte Vietnam Haag–konvensjonen om adopsjon.

Del med andre: