Over 190 000 til nødhjelp på Filippinene

Dato: 07.05.2015
artikkelbilde
Støtt Bistand for barns nødhjelpsarbeid for tyfon-rammede barn på Filippinene! Illustrasjonsfoto: maxiadrian photography
Adopsjonsforums samarbeidspartner på Filippinene, NORFIL, deltar i et storstilt nødhjelpsarbeid. Tyfonen "Haiyan" har rammet både barnehjemsinstitusjoner og fosterhjem som trenger umiddelbar evakuering.

Publisert første gang 17.12.2013

Illustrasjonsfoto: maxiadrian photography

Prosjektleder Berit Grønvold har i mange år koordinert vårt bistandsprosjekt på Filippinene gjennom Adopsjonsforums bistandsavdeling: Bistand for barn. Hun har i disse dager tett kontakt med den humanitære NORFIL-stiftelsen og videresender penger som kommer inn til nødhjelpsarbeidet.

I nært samarbeid med Sosialdepartementet og de lokale sosialkontorene på Filippinene er NORFIL med på å organisere en storstilt evakuering av barn fra katastrofeområdene. Barn fra institusjoner og evakueringssentere, må eskorteres til nye fosterhjem, barnehjem, og andre institusjoner som har kapasitet til å ta imot dem, både på Cebu og i Manila.

Sosialkontorene med sine profesjonelle sosialarbeidere utgjør et enestående nettverk i byer og distrikter på Filippinene. De kjenner familier i sine områder. Det er opprettet fire evakueringssentre for å beskytte barn i Tacloban City. Prosjektet med å opprette flere sentre utvides nå til hele området rundt Visayas der tyfonen har gjort store ødeleggelser. Sosialdepartementet har utpekt NORFIL som sin samarbeidspartner i dette prosjektet. Det er viktig å finne frem til og hjelpe barn som har kommet bort fra eller har mistet kontakt med familien.

Mange har alt støttet nødhjelp etter tyfonen, og vi setter stor pris på ytterlige bidrag til å gjennomføre nødvendig hjelpearbeid. Vi håper så mange som mulig vil støtte oss med å sette inn det de ønsker å gi på kontonummer 6011.66.89068. Merk betalinger med «Nødhjelp etter tyfonen Haiyan». Innbetalinger som er merket slik blir øremerket nødhjelp. Bortsett fra gebyr til banken ved overførsel av penger til NORFIL er det ingen administrative utgifter her hjemme. Hittil er det kommet inn over 190.000 kroner, og det trengs enda mer.

Umiddelbart har NORFIL trengt midler til transport og opphold for sosialarbeidere, samt transport og eskorte for barn ut av katastrofeområdet. De leter nå også etter familie til barn som er funnet forlatt.

Dette er en katastrofe som vil ta mange år, og mange barn vil i lang tid ha behov for omsorg fra både private og offentlige organisasjoner. Det blir nå et stort behov for å mobilisere flere fosterhjem og utvide alle programmer for barn uten omsorg.

Les mer om Bistand for barns ordinære bistandsprosjekt på Filippinene her.

Det er tatt mange gode initiativ for samle inn penger - ett av dem kan du lese mer om her.

Del med andre: