Etteradopsjon

Dato: 20.10.2021
artikkelbilde
Adopsjon er en livslang prosess og må ses i et livsperspektiv. Har du spørsmål eller tanker om adopsjon? Ta kontakt med koordinator for etteradopsjon.

Det er for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert og skal være en "førsteinstans" med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologiske familie. 

Angélica Lauvsland Haages, som er koordinator for etteradopsjon er selv adoptert fra Brasil og utdannet sosionom. https://etteradopsjon.no/om-tjenesten/

Del med andre: