Ethical guidelines for taking care of children in transition

Dato: 05.01.2016
artikkelbilde
Bør bli standard litteratur på Adopsjonsforberedende kurs.

Anmeldt av Fredrik Nordby

Jeg har lest denne håndboken med stor glede. Endelig foreligger en bok som med enkle ord og gode forslag til metodikk, setter fokus på den viktige, men vanskelige overgangsfasen for et barn i en adopsjonsprosess. Boken klarer å omfavne barnets perspektiv og samtidig gi kommende adoptivforeldre og de som arbeider innfor adopsjonsfeltet, gode tips og metoder om hva de kan (eller bør?!) gjøre i forberedelsesfasen. I tillegg kan leseren velge å fordype seg i teorier og litteratur som ligger til grunn for forslagene som presenteres.

«Det er nødvendig å erkjenne at barnet allerede fra fødselen – besitter et mangfold av relasjoner, personlige erfaringer og følelser (fritt oversatt fra s. 19 i boken). For at barnet skal ha best mulig forutsetning for å takle overgangen til sin nye familie, er det å bygge bro mellom barnets ulike livssituasjoner avgjørende. Når et barn mister sitt hjem eller primære omsorgsperson, skjer det automatisk et brudd i kontinuiteten i barnets liv. Dette blir en belastning for barnet og nødvendiggjør en gjennomtenkt og skånsom overgangsprosess. Hele denne håndboken kan betraktes som et verktøy for å bygge bro mellom ulike livssituasjoner. «En vellykket overgangsprosess tillater barnet å oppleve kontinuitet som igjen er avgjørende for å utvikle en god tilknytning» (fritt oversatt fra s. 98 i boken). 

Håndboken er utgitt av den danske interesseorganisasjonen 121Ethiopia, med hjelp av profesjonelle rådgivere. Boken er utarbeidet med tanke på transnasjonale adopsjoner, men er like egnet til bruk i alle situasjoner der barn er utsatt for endringer i livssituasjonen – det være seg nasjonale adopsjoner, fosterhjemsplassering, e.l. Hadde alle involverte parter i en adopsjonsprosess fulgt rådene og metodene som er fremsatt i håndboken, ville adopsjoner bli betydelig mindre traumatiske – da særlig for barnet. Boken anbefales på det varmeste, og bør inngå som standard litteratur for alle som kommer i berøring med barn som er i transition. Også på adopsjonsforberedende kurs.

Redaktør: Marianne Krogh Jensen
Forlag: 121Ethiopia, www.121ethiopia.org
Kategori: Fagbok/håndbok
Utgivelsesår: 2015

Del med andre: