Adopsjonsboken. Veien til en familie

Dato: 23.04.2015
artikkelbilde
Boken gir på en lettfattelig måte mer kunnskap om adopsjon og adoptivbarn. Den er spesielt rettet mot vordende adoptivforeldre, men kan og være nyttig for andre som ønsker å vite mer om temaet.

Svein Arthur Kallevik, Merete Jansen
Høyskoleforlaget, 2006
ISBN 10 82–7634–712–6
ISBN 13 978–82–7634–712–8

Del med andre: