Forskningsrapporter og artikler

Dato: 24.04.2015
artikkelbilde
Under finnes en liste over sentrale norske forskningsrapporter, hovedoppgaver og artikler som er utgitt om adopsjon.

 

2013
Tittel: «Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester»
Forfatter: Gärtner, Kristin & Heggland, Jon Erling
Årstall: 2013
Folkehelseinstituttet

 

Tittel: «Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år»
Forfatter: Vonheim, Kristin
Årstall: 2013
Ph.d.-avhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Tittel: «Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier. Rapport fra et longitudinelt forskningsprosjekt» (Se også kronikken av Monica Dalen på s. 18–19.)
Forfatter: Dalen, Monica (2013).
Akademika Forlag.

 

Tittel: «Har du badet i bæsj, siden du er så brun?»: en studie om forekomsten av krenkelser rettet mot transnasjonalt adopterte i skolen
Forfatter: Brovold, Hilde
Årstall: 2013
Masteroppgave i tilpasset opplæring - Høgskolen i Hedmark

 

2012
Tittel: «Negotiating differences : transnational adoption, norwegianness and identity work»(Se også artikkelen på s. 9–13 som er basert på avhandlingen.)
Forfatter: Zhao, Yan
Årstall: 2012
Ph.d-avhandling, Universitetet i Nordland

 

2011
Tittel: «Veien til lykkeland?: Adoptivmødres tanker om valg av land»
Forfatter: Stugu, Ingunn Hveem
Årstall: 2011
Masteroppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo, 2011

 

2010
«Adopsjon mellom synd og ny fødsel: En antropologisk studie av holdningene til adopsjon blant involverte parter i Colombia» (Ble trykket som artikkel i Adopsjonsforums medlemsmagasin nr. 5/2012)
Forfatter: Clementsen, Christian A.
Årstall: 2010
Noter: Masteroppgave i sosialantropologi - Universitetet i Oslo, 2010

 

Tittel: «’Betre føre var ...’: ein kvalitativ studie av adoptivforeldres nyttigskap av adopsjonsførebuande kurs»
Forfatter: Skorve, Ane Slåke
Årstall: 2010
Noter: Masteroppgave i spesialpedagogikk

 

2009
Tittel: «’Statsautoriserte foreldre’: en analyse av adoptivforeldres fortellinger om godkjenningsprosessen mot foreldreskap»
Forfatter: Herland, Mari Dalen
Årstall: 2009
Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo, Avd. for samfunnsfag

 

2008
Tittel: «Foreldreformer i en biologisk sentrert kultur: Adoptivforeldres fortellinger om sin foreldreform»
Forfatter: Huse, Ingvild Synnøve
Årstall: 2008
Masteroppgave i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo

 

Tittel: «Å bli avvist i møtet med den annen: En kvalitativ studie om adopsjon og problemer med ny tilknyting»
Forfatter: Irgens, Elisabeth
Årstall: 2008
Masteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Bergen, 2008

 

Tittel: «’Som en pepperkakefigur i en sandkakeform’ : en kvalitativ undersøkelse av fire voksne utenlandsadoptertes livshistorie, med fokus på psykisk helse»
Forfatter: Ribe, Margrete
Årstall: 2008
Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo

 

2007
Tittel:    "Vi er jo en synlig familie..." : om hvilke dimensjoner adoptivforeldre opplever som utfordrende for samspillet i en adoptivfamilie
Forfatter:            Svensson, Hilde Klubben
Årstall:  2007
Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo

 

2006
Tittel:    Selvoppfatning hos utenlandsadopterte : en kvalitativ undersøkelse av hvilke faktorer som kan være av betydning, med særlig vekt på etnisk identitet
Forfatter:            Sletta, Inger
Årstall:  2006
Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 2006

 

Tittel:    Selvoppfatning hos utenlandsadopterte : en kvalitativ undersøkelse av hvilke faktorer som kan være av betydning, med særlig vekt på etnisk identitet
Forfatter: Sletta, Inger
Årstall:  2006
Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo

 

Tittel:    Fra det fjerne øst til det hvite nord : en antologi av skandinaver adoptert fra Korea (Parallelltittel:        Från det fjärran öst till det hvita nord)
Forfatter: Jo, Sunny (et. al)
Årstall:  2006
Korean ðoptees Worldwide & Truepeny Publishing

 

2005
Tittel:    Utenlandsadopterte barn møter pedagogisk-psykologisk tjeneste
Forfatter: Solvang, Eva Rosdahl
Årstall:  2005
Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Høgskolen i Agder/Universitetet i Stavanger

 

Dalen, M.
(2005): "Vi henter våre barn i Kina" Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. En delrapport fra samme prosjekt som foregående rapport. Foreldre forteller om adopsjoner fra Kina til Norge og USA. Kan bestilles fra instituttet.

 

2004
Dalen, M. og Rygvold, A.
(2004): "Barn adoptert fra Kina - i familien og på skolen" Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Rapporten bygger på to studier som inngr i et større forskningsprosjekt om barn som er adoptert fra Kina. Kan bestilles fra instituttet.

 

2003
Tittel:    Adoptivmødre kan også amme
Forfatter:            Almendingen, Liv
Årstall:  2003
Pilmin forlag

 

2002
Tittel:    Adoptert identitet
Forfatter:            Follevåg, Geir
Årstall:  2002
Spartacus

 

Tittel:    "Det er jo annerledes..." : om foreldrerolle og foreldrekompetanse i familier med utenlandsadopterte barn
Forfatter:            Vonheim, Kristin
Årstall:  2002
Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo

 

2001

Tittel: Brudd: en kasusstudie av to adopterte barn fra Kina i dialogsamspill med adoptivmoren
Forfatter: Schjetne, Nina
Årstall:  2001
Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen

 

Tittel:    Er nordmenn født med ski på beina? : en undersøkelse om utenlandsadopterte, deres etniske tilknytning og forhold til rasisme
Forfatter:            Wilhelmsen, Ingeborg
Årstall:  2001
Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo

 

2000
Tittel:    Når eplet faller langt fra stammen ... : en studie av voksne utenlandsadopterte i Norge
Forfatter:            Rasmussen, Mariann
Årstall:  2000
Hovedoppgave i sosialantropologi - Universitetet i Oslo, 2000

 

1999
Botvar, P. K.
(1999): "Meget er forskjellig, men det er utenpå?" Diakonhjemmets høgskolesenter. Nr. 2 i serien "Utenlandsadopterte Barn og Unge i Norge". Unge utenlandsadoptertes levekår og livskvalitet.

 

Dalen, M. og Sætersdal, B.
(1999): "Kunnskapsstatus om utenlandsadopsjon" Institutt for spesialpedagogikk,UiO. Nr. 1 i serien "Utenlandsadopterte Barn og Unge i Norge". Resultater fra sentrale forskningsprosjekter gjennomført i Vest-Europa og Nord-Amerika. Kan bestilles fra instituttet.

 

Dalen, M. og Stersdal, B.
(1999): "Hvem er jeg?" Akribe, ISBN 82-7950-000-6. Nr. 5 i serien "Utenlandsadopterte Barn og Unge i Norge" Adopsjon, identitet, etnisitet. Hvordan har det gtt med de utenlandsadopterte i Norge? Hvordan er det å vokse opp i Norge, føle seg norsk, men se annerledes ut? Samspillet i adopsjonsfamiliene. Røtter.

 

Brottveit, Å.
(1999): "Jeg vil ikke skille meg ut!" Diakonhjemmets høgskolesenter. Nr. 4 i serien "Utenlandsadopterte Barn og Unge i Norge". Identitetsutvikling, ekstern kategorisering og etnisk identitet hos utenlandsadopterte fra Colombia og Korea.

 

Dalen, M. og Rygvold, A.
(1999): "Hvordan går det på skolen?" Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Nr. 3 i serien "Utenlandsadopterte Barn og Unge i Norge". Utenlandsadopterte elevers skolekompetanse. Kan bestilles fra instituttet.

 

1998
Tittel:    Utenlandsadopterte barn på skolens arena : en teoretisk studie og en mindre empirisk undersøkelse
Forfatter:            Tessem, Hanne
Årstall:  1998
Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 1998

 

Tittel:    Utenlandsadopsjon og identitet : en kvalitativ studie av utenlandsadoptertes ungdomstid og deres søken etter identitet
Forfatter:            Hammer, Anita Oline
Årstall:  1998
Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo

 

1997
Tittel:    "Hvor kommer du fra?" : en sosiologisk analyse av voksne utenlandsadoptertes forhold til sitt utseende og sin bakgrunn
Forfatter:            Snertingdal, Mette Irmgard 1969-
Årstall:  1997
Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo

 

1994
Tittel: Utenlandsadopterte 5-åringers språk : en kartlegging av språklig nivå
Forfatter:            Lyngstøl, Sigrid
Årstall:  1994
Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo

 

1992
Tittel:    Utenlandsadopterte barn i Norge : tilpasning, opplæring, identitetsutvikling : empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling
Forfatter: Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro
Årstall:  1992
Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1992.

 

1988
Tittel:    Utenlandsadopterte barn i Norge : sommerfugler i vinterland
Forfatter: Dalen, Monica & Sætersdal, Barbro
Årstall:  1988
Cappelen

 

1986
Tittel: Utenlandsadopterte barn og overgang til nytt språk : foreldrenes vurdering av hvordan deres utenlandsadopterte barn lærte seg norsk og mestrer dette språket i dag
Forfatter:            Berntsen, Mari
Eigeland, Ingebjørg-Synøve
Årstall:  1986
Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Statens spesiallærerhøgskole

Del med andre: