Artikler om helseoppfølging

Dato: 28.04.2015
artikkelbilde
På 90-tallet skrev Lege Anne Spurkland to artikler om adoptertes helse som fremdeles kan være nyttig lesning både for vordende og nybakte adoptivforeldre. Hun skrev også en artikkel sammen med kollega Margit Steinholt som kan lastes ned under.

Her kan du lese en artikkel om helseunderskelser etter hjemkomst til Norge:

Leger som oppdager mer, del 1

Leger som oppdager mer, del 2

 

Her kan du lese en artikkel om arv og miljø:

Hudfarge, vitaminer og tilpasning til et miljø i forandring

 

Her kan du lese mer om utfordringer i helsesystemet etter hjemkomst med et adoptert barn:

Afrikanske barn har store mager

 

Del med andre: