Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt

Dato: 11.05.2015
artikkelbilde
Denne boka kan være til hjelp både for adoptivforeldre og for fagpersoner barna og familien møter på sin vei.

Boken er dansk, og det kan kanskje være en liten utfordring å lese en fagbok på dette språket, men innholdet er interessant, og boken har en oversiktlig form med temaene delt i tydelige kapitler og korte avsnitt.

Forfatteren, Charlotte Broberg, er mor til to adoptivbarn. Ideen til boken er vokst fram av en mors opplevelse av sine barns behov, og tanker om andre adoptivfamiliers situasjon. Grunnlaget for boken er lagt gjennom årene med barnas barnehage- og skoletid. Charlotte Broberg forteller at hun ofte har befunnet seg i situasjoner der hun har sett det nødvendig å forklare hvorfor barna reagerer som de gjør. 
Samarbeidet hjem – skole er hovedtema og har derfor fått bred plass i boken. Boken gir foreldre, pedagoger og andre som møter barna, et innblikk i barnas bakgrunn og gode tips og råd som kan åpne veien for en bedre læresituasjon og utvikling for barnet.

Barna er, som forfatteren sier, ganske alminnelige barn med en historie som adskiller seg fra flertallets. Det kan gjøre at deres reaksjoner til tider ikke er helt enkle å tolke for omgivelsene. Hun har sett at det må være vanskelig for andre å forstå. I sine forsøk på å forklare, har hun levert ut artikler og beskrivelser, ofte alt for mange, for å få formidlet den kunnskapen hun har tilegnet seg. Nå har hun fått samlet det hele i en håndbok.

Barn som har opplevd omsorgssvikt, kan ha utviklet strategier og reaksjonsmønstre som omverdenen ikke har møtt før hos andre barn i tilsvarende situasjoner. Boken gir en innføring i hvordan tidlig omsorgssvikt kan etterlate spor i barnet. Den sier litt om hva som menes med omsorgssvikt. Deretter følger korte og oversiktlige avsnitt som beskriver hva som skjer i hjernen, hva som skjer med sanseapparatet, hvordan språkutviklingen påvirkes og hva som skal til for å påvirke og forsøke å endre noe som allerede er innlært. Hvert avsnitt av faglig karakter er godkjent av relevante fagpersoner.

Kapittelet kalt «Å starte forfra», ser blant annet på barnets tilpasning i familien, de ulike tilknytningsmønstrene barnet kan ha, og barnets overlevelsesstrategier. Det gir en beskrivelse av barnets mulige bakgrunn, og av hvordan det kan være for et lite menneske å oppleve så voldsomme hendelser som å miste en familie og å få en ny familie. De som er noe kjent med adopsjonslitteratur og barns utvikling, vil kjenne igjen uttrykk som «selvregulering», «retraumatisering», «angst» og «regresjon». Dette blir beskrevet i korte avsnitt som kan hjelpe oss til å «se» barnet, og forstå hva barnet gjør og hva barnet kan trenge.

Hvert barn og hver familie har sin unike historie, men det vil alltid være en del fellestrekk i våre erfaringer og følelser. En adoptivfamilie er både annerledes og lik andre familier. Adoptivforeldre kan oppleves som overbeskyttende og kravstore, men som oftest ligger det gode grunner bak deres forsøk på å tilrettelegge hverdagen for barna. Vi vet at det er elementer i en vanlig skolehverdag som kan oppleves svært utfordrende for en del adopterte barn.

Det kan være overganger og endringer andre ikke tenker særlig over, som skifte av lærer eller klasserom, uventet forandringer av planer, en sint reaksjon fra en voksen eller andre uforutsette hendelser. Tilsynelatende dagligdags og bagatellmessig, men det kan være vanskelig å håndtere og virke skremmende for et lite menneske som er særlig avhengig av forutsigbarhet og rutiner for ikke å miste kontrollen.Gjennom årene har vi i Adopsjonsforum snakket med mange foreldre som har vært i samme situasjon som forfatteren. Derfor tror vi boken kan være til hjelp både for foreldre og for fagpersoner barna og familien møter på sin vei.

Charlotte Broberg er født i 1962. Hun har arbeidet som profesjonell danser, og undervist og medvirket i forestillinger i og utenfor Danmark. Hun var ferdigutdannet fysioterapeut i 1995 og har siden 1998 arbeidet med neurorehabilitering på Rigshospitalet. Fra 2009 har hun hatt en lederstilling ved Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet. Boken er utgitt som en del av Dansk Psykologisk Forlags serie «En Praktisk Guide», som handler om barn med særlige behov.

Les mer om «Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt (en praktisk guide)» her.

Omtalt av Mette Sørum Kerr, tidligere sosialfaglig rådgiver i Adopsjonsforum

Del med andre: