Rådgivertjenesten

Dato: 29.06.2020
artikkelbilde
Det kommer en felles rådgivertjeneste for alle adopsjonsforeningene høsten 2020. Illustrasjonsfoto
Adopsjonsforum er av økonomiske grunnner ikke lenger i stand til å tilby sosialfaglig rådgivertjeneste til medlemmene, men høsten 2020 kommer det et nytt, felles tilbud for alle tre adopsjonsforeninger.

Adopsjonsforums har fra 1. september 2014 ikke lenger hatt en bemanning som kan betjene sosialfaglig rådgivning etter adopsjon.

Vi hadde i mange år en tjeneste som har tatt imot henvendelser fra adoptivfamilier og adopterte som søker råd, eller ønsker assistanse for å finne frem i hjelpeapparatet.

Det er i 2020 imidlertid opprettet en ny, felles stilling for alle de tre adopsjonsforeninger. Se nyhetsartikkel her. Vi vil oppdatere denne siden når detaljene er klare. 

Landsstyret i Adopsjonsforum har bl.a. vedtatt følgende:

«I tråd med tidligere vedtak prioriteres sosialfaglig rådgivning etter adopsjon ned. Tilbudet annonseres ikke lenger på nettsiden, og det arbeides med å finne løsninger på hvordan sekretariatet og organisasjonen skal håndtere henvendelser og informasjonsbehov. »

Tjenesten har vært et lavterskeltilbud. Henvendelser vi har fått har i hovedsak vært tema som helseoppfølging av adopterte, tilknytning, språkutvikling, barn i barnehage og skole, pubertet og identitet. Vi har også arbeidet også med å formidle kunnskap om adopsjon, og mottok en del henvendelser fra faginstanser og hjelpeapparat. Vi holdt dessuten foredrag om adopsjonsrelaterte tema sentralt og i lokalavdelingene.

Vi ser at mange familier har behov for en samtalepartner som vet hva en adopsjon innebærer og hvilke utfordringer man møter i hverdagen. Andre kan ha behov for å finne frem til riktig instans i det lokale hjelpeapparatet for oppfølging, enten det gjelder utredning, veiledende samtaler eller terapi. 

Kompetansesenter

Adopsjonsforum mener at det bør opprettes et kompetansesenter om adopsjon - helst i offentlig regi. I henhold til Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon er det mottakerlandets ansvar å sikre oppfølging av adopterte barn og deres familier etter at adopsjonen er gjennomført. I mai 2013 overleverte Adopsjonsforum og InorAdopt en felles rapport om behovet for et slikt kompetansesenter til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet. 

Den nye stillingen som er opprettet i 2020 er et lite skritt på veien. 

Del med andre: