Adopsjonsfamilien

Dato: 01.06.2015
artikkelbilde
"Adopsjonsfamilien" er et temahefte utgitt av Barne–ungdoms– og familiedirektoratet. Heftet belyser tema som er viktige for kommende og nåværende adoptivforeldre; fra barnets bakgrunn og det å få ny familie, barnets tilknytning, barnehage– og skolestart, ungdomstid og etnisk identitet.

Amalia Carli, Monica DalenBufetat. Revidert utgave 2006. Bestillingsnummer Q–0931

Last ned "Adopsjonsfamilien" her.

Les mer om foreldreveiledning og Bufetat her.

Del med andre: