Søk etter biologisk familie

Dato: 12.08.2016
artikkelbilde
Stadig flere henvender seg til Adopsjonsforum med spørsmål om biologiske opprinnelse. Illustrasjonsfoto
Er du adoptert og ønsker å søke etter din biologiske familie? Da kan Adopsjonsforum hjelpe deg.

Stadig flere henvender seg til Adopsjonsforum med spørsmål om biologiske opprinnelse. Mange går videre med å forsøke å finne biologisk familie gjennom oss. Adopsjonsforums konsulenter kan med sin landkunnskap og innsikt i ulike kulturer gi en trygg ramme rundt det å søke etter biologisk familie.

OBS: Alle som søker må være over 18 år.

Adopsjonsdokumentene blir overført fra Adopsjonsforum til det sentrale adopsjonsarkivet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hvis du vil ha tilgang til din mappe der, må du følge de reglene som du finner på Bufdir sin hjemmeside.

Som regel finnes det ikke andre dokumenter i disse arkivene enn de foreldrene får ved adopsjon, men noen ganger kan det være tilleggsinformasjon der.

Ta kontakt!
Ønsker du å søke etter din opprinnelse gjennom oss? Spør om å få snakke med en saksbehandler som jobber med det aktuelle landet på telefonnummer: 23 28 08 00. Eller ta kontakt på e–post: info@adopsjonsforum.no. Dette tilbudet gjelder bare for de som er adoptert gjennom Adopsjonsforum. 

NB: Søk etter biologisk opphav er en gebyrbelagt tjeneste. Det samme gjelder hvis du ønsker å gjennomføre en indivudell tibakereise organisert av Adopsjonsforum. Les mer om hva tjenestene koster her.  

I land der vi ikke har arbeidet på mange år har vi ikke lenger et aktivt kontaktnett, og kan som regel ikke bistå. Dette gjelder bl.a. land som Indonesia, Russland, Bangla Desh, Costa Rica, Brasil, Iran, Argentina, Mexico og Latvia. Landets ambassade kan da være rette sted å ta kontakt med. 

Mange velger også å søke sitt biologiske opphav i forbindelse med felles tilbakereiser. Les mer om våre felles tilbakereiser her.

Del med andre: