Gebyrer for «etter adopsjon»-tjenester

Dato: 19.04.2018
artikkelbilde
Tjenester som gjelder tilbakereiser eller å søke etter sin opprinnelse er gebyrbelagt.
Adopsjonsforum tilbyr en rekke tjenester som er viktige for medlemmer i etterkant av en adopsjon. De fleste av disse tjenestene er gebyrbelagte.

Adopsjonsforum har i løpet av de siste årene fått stadig flere henvendelser fra medlemmer som ønsker ulike typer bistand i etterkant av en adopsjon. Henvendelsene gjelder bl.a. rådgivning tilknyttet søk etter biologisk familie eller tilbakereiser. Adopsjonsforums styre har besluttet at adopsjonsbudsjettene ikke kan belastes med alle kostnader knyttet til denne type tjenester.

Adopsjonsforum har derfor fastsatt gebyrer for følgende tjenester:

  • Gebyr ved å søke etter biologisk familie/besøke barnehjem: kr 1 000 + eventuelle kostnader i opprinnelseslandet.
  • Gebyr ved individuelle og organiserte tilbakereiser gjennom Adopsjonsforum: kr 2 000 pr. familie
  • Mange har meldt seg ut av Adopsjonsforum når de etter noen år igjen henvender seg til sekretariatet. Derfor må også medlemsavgiften betales hvis man ønsker å bistand fra Adopsjonsforum for en tilbakereise.
  • Medlemsavgiften er kr 500 pr. år. Som medlem får man i tillegg Adopsjonsforums magasin som har nyttige og gode artikler.

I noen land der vi ikke har arbeidet på mange år har vi ikke lenger et aktivt kontaktnett, og kan i praksis ikke bistå. Se hvilke land dette gjelder her

Del med andre: