Nysgjerrig på historien din?

Dato: 12.06.2015
artikkelbilde
For å få utlevert opplysninger om adopsjonen din må du ha fylt 18 år, og du må henvende deg skriftlig til Bufdir. Illustrasjonsfoto: Russ Allison Loar
Er du adoptert fra utlandet, er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som oppbevarer opplysningene som finnes om deg.

Foto: Russ Allison Loar

Normalt vil det ikke ligge annen informasjon i arkivet enn den adoptivforeldrene mottok fra opprinnelseslandet da du ble adoptert. I noen tilfeller vil saksdokumentene inneholde opplysninger om hvem dine biologiske foreldre er, i andre tilfeller finnes ikke disse opplysningene verken her i Norge eller i det landet du kommer fra.

Det hender at saker inneholder svært sensitive opplysninger, som det kanskje kan være vanskelig å motta i posten – helt uforberedt. Er det slik i ditt tilfelle, vil en saksbehandler i Bufdir ringe deg og tilby at du kan komme dit for å se gjennom opplysningene. Samtidig får du anledning til å snakke med en fagperson om det som er vanskelig. Alternativt kan du gjøre en avtale med en voksenperson som du som kan være sammen med deg når du for første gang skal se gjennom opplysningene som finnes om deg.

Hvordan gå frem?
For å få utlevert opplysninger om adopsjonen din må du ha fylt 18 år, og du må henvende deg skriftlig. Når du skriver til Bufdir, bør du legge ved en bekreftet underskrift slik at direktoratet kan forsikre seg om at ingen andre enn deg får tilgang på opplysningene. For å få en bekreftet underskrift, kan du henvende deg på et offentlig kontor i kommunen der du bor, eller så kan du gå til en advokat og be om at underskriften din blir bekreftet.

Adressen til Bufdir er:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Adopsjonsseksjonen
Postboks 2233
3103 Tønsberg

E-post: post@bufdir.no

Telefonnummer: 46 61 50 00

Websider: www.bufdir.no

Del med andre: