Rettigheter som adoptert

Dato: 09.03.2023
artikkelbilde
Adoptivforeldre har plikt til å opplyse barnet sitt om at det er adoptert. I adopsjonsloven står det at adoptivforeldre skal fortelle barnet at det er adoptert, "så snart det er tilrådelig".

Foto: Silvia Alessi

Adoptivforeldre plikter å fortelle barnet at det er adoptert. Det betyr at reglene ikke sier noe om når barnet skal få vite om adopsjonen, men at foreldrene må vurdere når barnet er modent for å få informasjonen. Det er viktig at foreldrene forteller barnet tidlig nok at det er adoptert, slik at barnet ikke får vite det av andre.

Adopterte som har fylt 18 år, har også krav på å få vite hvem deres biologiske foreldre er.

Les mer på Barne-, ungdoms og familiedirektoratets hjemmeside.

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Del med andre: