Aktuelle lenker

Dato: 31.01.2022

Barne- og familiedepartementet

Departementet med det overordnede ansvaret for familiespørsmål, bl.a. adopsjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er det statlige fagorganet (sentralmyndigheten) på adopsjonsfeltet. Direktoratet fører bl.a. tilsyn med adopsjonsforeningene. Under Bufdir ligger Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) med regionskontorer i Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo. Det er disse regionskontorene som utsteder forhåndssamtykker for adopsjon, med Bufdir som klageinstans.

Verdens Barn

Verdens Barn ble startet i 1978, da virksomheten rundt internasjonal adopsjon og hjelpearbeid ble skilt ut fra Den Norske Koreaforening. Foreningen har kontor i Oslo.

InorAdopt

Den nyeste av de tre norske adopsjonsforeningene med kontor i Kristiansand. InorAdopt har formidlet adopsjoner siden 1990.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Her kan man finne fyldig statistikk om adopsjon (tallene kan variere fra adopsjonsforeningenes tall, fordi sistnevnte bruker ankomstdato, mens SSB bruker sin egen registreringsdato).

Landklubber:

Boliviaklubben

Landklubb for familier med barn fra Bolivia. Har ikke lenger hjemmeside, men kan nås via morten@hentereisen.com 

Chileklubben

Landklubb for familier med barn fra Chile. Har ikke lenger hjemmeside, men kan nås via evy@ivarsen.no 

Ecuadorklubben

Landsklubb for familier med barn fra Ecuador. Facebookgruppen:  facebook.com/groups/2363429267/

Etiopiaklubben

Landklubb for familier med barn fra Etiopia. Har ikke lenger hjemmeside, men finnes på Facebook.

Filippineneklubben

Landklubb for familier med barn fra Filippinene (har ikke lenger hjemmeside, men finnes på Facebook).

Kontaktperson for Filippineneklubben: Kjerstin Spjøtvoll. E-post: "kspjotvoll (at) gmail.com"

Indiaklubben

Forening for familier med barn fra India. 

Kinaforeningen

Forening for familier med barn fra Kina (uansett formidler). Finnes også på Facebook

Madagaskarklubben

Forening for familier med barn fra Madagaskar.

Nepalklubben

Landklubb for familier med barn fra Nepal. 

Peruklubben

Landklubb for familier med barn fra Peru (gruppe på Facebook).

Norsk-Colombianos Forening

Forening for unge og voksne, adoptert fra Colombia med hovedbase i Oslo.

Norsk-Colombianos Forening Rogaland

Forening for unge og voksne, adoptert fra Colombia med hovedbase Rogaland.

Andre aktuelle:

https://soundcloud.com/user-151620763/ 

Dette er en podcast-serie om adopsjon (mange episoder) - laget av Jannicke West Furumo jwfurumo@online.no.

Enestående adoptanters forening (EAF)

Interesseforening for enslige adoptanter. Foreningen er lagt på is fra 1. januar 2016.

Foreldre & barn

Forum om adopsjon på nettsiden til "Foreldre & barn"

Ønskebarn - diskusjonsforum om adopsjon

Har de sisteårene vært det mest aktive debattforum om adopsjon. 

Ønskebarn (tidligere Foreningen for ufrivillig barnløse - FUB)

Interesseorganisasjon for mennesker som har utfordringer med å få barn.

Internasjonale kontakter:

Adoption og samfund

De danske adopsjonsformidlerne er stiftelser, ikke medlemsforeninger. Dette er den danske interesseforeningen for adoptivforeldre og adopterte. 

Adoptionscentrum

Sveriges og Europas største adopsjonsformidler, med hovedkvarter i Stockholm. 

Barnen Framför Allt

Svensk adopsjonsformidler med kontor i Kungsbacka utenfor Göteborg. 

Barnens Vänner

Svensk adopsjonsformidler med kontor i Öjebyn i Nord–Sverige. 

Dansk International Adoption (DIA)

De to danske adopsjonsformidlerne DanAdopt og AC Børnehjelp er blitt slått sammen til en ny organisasjon i 2015.

EurAdopt

Samarbeidsorganisasjon for 27 adopsjonsformidlende organisasjoner i 14 vest–europeiske land, og som Adopsjonsforum var med å starte i 1993. 

Familieföreningen för Internationell Adoption (FFIA)

Formidler ikke lenger adopsjoner, men er en forening for familier med adopterte barn med kontor i Göteborg.

Icelandic Adoption Society

Islands adopsjonsformidler. 

Interpedia

Finsk adopsjonsfomidler som holder til i Helsinki. 

Nordic Adoption Council

Nordic Adoption Council (NAC) er en paraplyorganisasjon for 14 nordiske adopsjonsorganisasjoner. 12 er adopsjonsformidlere; 1 fra Danmark, 3 fra Finland, 1 fra Island, 3 fra Norge og 4 fra Sverige. 1 medlem fra Danmark og 1 fra Finland er foreninger for adoptivfamilier. Se mer informasjon på NACs hjemmeside under “statutes” og “members”. 

Redd Barna Finland

Redd Barna i Finland har som eneste medlem av Redd Barna alliansen en avdeling for adopsjonsformidling.

Del med andre: