Bli medlem

Dato: 09.03.2023
artikkelbilde
For å kunne adoptere gjennom vår forening må man først melde seg inn (illustrasjonsfoto).
På denne siden kan du bli medlem av Adopsjonsforum.

For å kunne adoptere gjennom vår forening må du være medlem. Ønsker du/dere å starte en adopsjonsprosess så last ned registreringsskjema, vedlegg til skjemaet og egenerklæring.

Av hensyn til personvern er det ikke mulig å sende oss registreringsskjemaet elektronisk, og egenerklæringen må være mottatt som signert original.

Skriv dem ut, fyll ut punktene og returner til oss per post til: Adopsjonsforum, Postboks 2364 Solli, 0201 Oslo.

Hvis du ikke skal adoptere, men bare ønsker å støtte foreningen ved å betale kontingenten og motta medlemsbladet holder det at du sender en e-post til info@adopsjonsforum.no og oppgir fullstendig adresse og telefon.

For å bli registrert som medlem hos oss, overfører du/dere kroner 600 til vårt kontonummer: 6001 06 69041.

Merk giroen "Medlemskontingent" og skriv tydelig navn og adresse.

Vår personvernerklæring finner du her

Del med andre: