Bli medlem

Dato: 19.06.2023
artikkelbilde
For å kunne adoptere gjennom vår forening må man først melde seg inn (illustrasjonsfoto).
På denne siden kan du bli medlem av Adopsjonsforum.

Bli medlem i Adopsjonsforum og støtt vårt arbeid!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme, som styrker foreningens gjennomslagskraft. Adopsjonsformidling er vår kjerneoppgave, men vi jobber også aktivt med å styrke arbeidet med etteradopsjon, styrke forberedelsesfasen og bidra til nyansert kunnskap om adopsjon. Vårt mål er at medlemmer skal ønske å forbli medlemmer, også etter at selve adopsjonsprosessen er gjennomført. Adopsjon er en livslang prosess og vi ønsker å være relevante hele veien.

Ønsker du at ditt nettverk skal få mer kunnskap om adopsjon, kan medlemskap også for familie være aktuelt. Alle som ønsker kan være medlem, motta medlemsblad og støtte vårt arbeid. Det gjøres helt enkelt  ved å sende e-post til info@adopsjonsforum.no 

Personer mellom 18 og 25 år betaler halv kontingent!

For å kunne adoptere gjennom Adopsjosnforum må du være medlem. Ønsker du/dere å starte en adopsjonsprosess så last ned registreringsskjemavedlegg til skjemaet og egenerklæring.

Av hensyn til personvern er det ikke mulig å sende oss registreringsskjemaet elektronisk, og egenerklæringen må være mottatt som signert original.

Skriv dem ut, fyll ut punktene og returner til oss per post til: Adopsjonsforum, Postboks 2364 Solli, 0201 Oslo.

Kontingent

Kontingent-fakturaen blir sendt på epost til medlemmene i starten av året. Det er mulighet for å betale med kort eller vipps og det følger en lenke med utsendelsen.

Endret adresse? Gi oss tilbakemelding på info@adopsjonsforum.no På forhånd tusen takk.

For å bli registrert som medlem hos oss, overfører du/dere kroner 600 til vårt kontonummer: 6001 06 69041. Merk innbetalignen "Medlemskontingent".

Vår personvernerklæring finner du her

Del med andre: