Forskningsprosjekt om atferdsutvikling

Dato: 22.12.2015
artikkelbilde
Målsettingen med prosjektet er å belyse om adopsjonsalder kan påvirke atferd (mestring) i ungdomsalder. Illustrasjonsfoto
Har du adopterte barn mellom 6 og 19 år? Da inviteres du til å delta i et forskningsprosjekt om adopterte barns atferdsutvikling.

Svarfristen for denne undersøkelsen er nå gått ut, og vi har mottatt følgende takk og nyttårshilsen:

Kjære foreldre,
Jeg vil gjerne takke ivrige adoptivforeldre for deres samarbeid med mitt forskningsprosjekt om adopsjon ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.
Godt nytt år!

Ahmadreza Bahiraei
Mastergradsstudent

Prosjektet gjennomføres ved Universitet i Oslo, og målsettingen er å belyse om adopsjonsalder kan påvirke atferd (mestring) i ungdomsalder. Undersøkelsen er tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Datainnsamlingen vil gjennomføres på norsk, men masteroppgaven – som prosjektet munner ut i – vil bli skrevet på engelsk.

Vi vil sette stor pris på om dere vil fylle ut dette spørreskjemaet. Frist for å besvare spørreskjema er: 01.12.2015

Gjennomføringen vil ta omtrent en halvtime. Svarene vil bli behandlet konfidensielt, og vi har taushetsplikt om all informasjon vi får. Alle svar vil bli samlet, og publisering av resultatene vil ikke kunne tilbakeføres til enkeltpersoner.

Datainnsamlingen gjennomføres ved hjelp av Questback, men svarene fra Questback vil ikke knyttes til hverken e-post eller IP-adresse. All informasjon anonymiseres innen prosjektavslutning 31.05.2016.

Hvis du har noen spørsmål om prosjektet eller spørreskjemaet, ta kontakt med Ahmad på mobilnummer 405 92 521, eller på e-post: bahiraee.psych@gmail.com.

Faglig ansvarlig er Anne-Lise Rygvold: 22 85 80 78. E-post: a.l.rygvold@isp.uio.no.

Direkte lenke til spørreskjema: https://response.questback.com/adopsjonsforum/h4hjrzn6ai

 

Del med andre: