Likekjønnede par kan adoptere fra Colombia

Dato: 20.11.2015
artikkelbilde
Par som ønsker å adoptere må søke om norsk godkjenning på vanlig måte gjennom Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Illustrasjonsfoto
Endelig kan Adopsjonsforum bekrefte at likekjønnede par i Norge kan adoptere fra Colombia! Vi gleder oss på vegne av alle som nå får nye muligheter til å stifte familie.

Høyesterett i Colombia har nylig tolket lovverket i landet når det gjelder likekjønnede pars mulighet for å adoptere. Da par av samme kjønn kan inngå partnerskap i Colombia, mener Høyesterett at det også må være tillatt for dem å adoptere. Dommen er omdiskutert i landet, og ble avsagt med 6 mot 2 stemmer.

Her finner du en oversettelse av dommen til norsk.

- Dette åpner muligheten for at likekjønnede par i Norge kan søke om å adoptere barn fra Colombia, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

Adopsjonsforum er den eneste norske adopsjonsforeningen som har samarbeid med Colombia.

Godkjennes på vanlig måte
Par som ønsker å adoptere må søke om norsk godkjenning på vanlig måte gjennom Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Godkjennes man i Norge, sendes søknaden videre til det colombianske barne- og familievernet (ICBF) som også skal godkjenne søkerne. En adopsjonsprosess i Colombia skal til slutt behandles i en familiedomstol som tar den endelige beslutningen om adopsjon.

Les mer om adopsjon fra Colombia her.

Adopsjonsforum vil gratulere alle som berøres positivt av denne lovendringen!

Del med andre: