EAF avvikler aktiviteten

Dato: 07.12.2015
artikkelbilde
Enestående Adoptanters Forening (EAF)har besluttet å gjøre foreningen «hvilende» f.o.m. 1.1.2016. Årsaken er synkende medlemstall og manglende rekruttering for å drive foreningen videre.

Det sittende styret vil være kontaktpersoner dersom noen ønsker å gjenoppta driften i løpet av disse to årene. Dersom dette ikke skjer, legges organisasjonen ned pr. 31.12.17.

Les mer om avviklingen her.

Vedtaket om å gjøre EAF hvilende fra nyttår, ble gjort av ekstraordinært årsmøte på foreningens tradisjonelle høsttreff på Geilo i slutten av september. Alle som var på høsttreffet syntes nok dette var en nokså vemodig beslutning, men det er dessverre uunngåelig slik situasjonen nå er.

Med en medlemsmasse på rundt 40 og svært små utsikter til nye medlemmer pga. en veldig vanskelig adopsjonssituasjon for enslige, og svært få som er villige til å ta ansvar for drift og aktivitet, er det ikke lenger grunnlag for å holde liv i en landsomfattende organisasjon med alt det innebærer.

Ny Facebook-gruppe
Dagens medlemmer i EAF har et sterkt ønske om å klare å opprettholde det gode sosiale nettverket vi har, til tross for at foreningen ikke lengre vil være i aktiv drift. Styret har derfor oppfordret alle våre medlemmer om å bli med i Facebook-gruppen «Vi som adopterer alene». Denne gruppen er ikke drevet av EAF, og vil dermed ikke bli berørt av vedtaket om å gjøre foreningen hvilende.

Håpet er at gruppen blir et «møtested» for alle ene-adoptanter uavhengig av om de har vært medlem i EAF eller ikke. Så er du en ene-adoptant som ønsker kontakt med andre ene-adoptanter, er det bare å bli med i denne gruppen!

 

Del med andre: