Kortere ventetid for adopsjon i 2015

Dato: 01.03.2016
artikkelbilde
Gjennomsnittlig ventetid gikk litt ned i 2015 sammenlignet med året før (illustrasjonsfoto)
Tiden det tok å adoptere fra utlandet gikk litt ned i 2015, men tendensen varierer fra land til land.

I fjor kom det 61 barn til Norge gjennom Adopsjonsforum, som er den største adopsjonsforeningen i Norge. De familiene som fikk barna hadde i gjennomsnitt brukt 63 måneder (5 år og 3 måneder) fra start til mål. Det er to måneder mindre enn året før. Alle de tre norske adopsjonsforeningene har viktige land der adopsjoner gikk raskere i fjor.

Den raskeste adopsjonsprosessen tok bare 18 måneder fra familien startet med søknaden til de var hjemme med barn. Den lengste prosessen tok nesten 10 år, da familien først hadde ventet lenge i køen i Kina før de byttet til et annet land.

Adopsjonsforums største endring i ventetid var i Colombia, der gjennomsnittet gikk ned med 19 måneder i fjor. Det skyldes at mange av familiene som adopterte derfra søkte om barn med spesielle omsorgsbehov. Det er barn med helseutfordringer som f.eks. at de er født for tidlig eller søskengrupper. Familier som er åpne for slike barn venter som regel kortere. Den raskeste adopsjonen fra Colombia i fjor tok kun 24 måneder. De som bare vil søke om små, friske barn fra landet må være forberedt på at ventetiden kan ta mange år.

Et land som også hadde kortere ventetid i fjor var Madagaskar. Prosessen der tok i gjennomsnitt 2 år og 10 måneder for familiene som fikk barn. Madagaskar er derfor blitt så populært at det nå er venteliste for å sende søknad til landet. To andre land med kortere ventetid enn gjennomsnittet i fjor var Peru og Chile.

Tidligere kom det mange barn fra Kina, men antallet adopsjoner derfra er gått kraftig ned.

- Kina har i mange år trukket gjennomsnittstiden kraftig opp, men veier nå mindre i statistikken, sier Øystein Gudim som er daglig leder i Adopsjonsforum.

De to andre adopsjonsforeningene, Verdens Barn og InorAdopt, opplyser at de har fått kortere ventetid i viktige samarbeidsland som Sør-Korea (VB) og Ungarn / Taiwan (IA).

Les også: Adopsjon trenger ikke å bety årevis i kø.
 
Adopsjonsfakta:
• Det totale antallet utenlandsadopsjoner gjennom de tre norske adopsjonsforeningene gikk ned fra 152 barn i 2014 til 132 i 2015.
• Nedgangen skyldes bl.a. lang ventetid. Flere barn som trenger ny familie adopteres i eget hjemland, og dermed frigis færre til utenlandsadopsjon.
• Den andre hovedårsaken er at færre søker om adopsjon fordi flere lykkes med assistert befruktning enn tidligere.
• Adopsjonsforum formidlet nye familier til 61 barn i fjor. Det fleste barna kom fra Colombia (29) og Chile (15).
• Over 9.375 barn er adoptert til Norge gjennom Adopsjonsforum.
• Statistikk for Adopsjonsforum fra 1972 – 2015.
• Statistikk for Verdens Barn 1969 – 2015.
• Statistikk for InorAdopt 1990-2015.

Del med andre: