Kan adopsjonsforberedende kurs bli bedre?

Dato: 02.05.2016
artikkelbilde
Vil du bidra til å gjøre adopsjonsforberedende kurs bedre? Bli intervjuet til evalueringen!
De statlige adopsjonsforberedende kursene skal evalueres. Familier som bor nær Oslo og Bergen inviteres til å bidra!

Vi ønsker kontakt med adoptivforeldre som kan dele sine opplevelser fra sin deltakelse på adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufdir etter 2006. Det vil bli utført et gruppeintervju der alle deltakerne er foreldre som har adoptert tidligere og har deltatt på kursene.

Intervjuene er en del av et prosjekt i regi av Bufdir, der oppdraget uføres av Regionsenteret for barn og ungdoms psykiske helse (RBUP). Formålet er å evaluere i hvilken grad de adopsjonsforberedende kursene har forberedt adoptivforeldre til å være bedre rustet til å ta imot adoptivbarnet. Vi ønsker derfor å intervjue dere som har vært igjennom adopsjonsprosessen og i tillegg har deltatt på adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufdir.

Dere bør helst bo nær Oslo eller Bergen da intervjuene skal finne sted der. Ansatte i Bufetat / Bufdir / adopsjonsforeningene kan ikke delta. Intervjuene blir anonymisert og rapporten kan ikke spores til enkeltpersoner.

Kan dette være av interesse for dere? Intervjuene er tenkt gjennomført i løpet av april. Vil dere stille opp så send en e-post så snart som mulig til Hans Bugge Bergsund - hbb@r-bup.no.  Oppgi gjerne hvilket telefonnummer dere kan nås på.

Del med andre: