Oppdatert: POD har snudd i pass-saken

Dato: 17.06.2016
artikkelbilde
Politidirektoratet har snudd i pass-saken
Etter mange reaksjoner har Politidirektoratet snudd i pass-saken og innført flere strakstiltak.

Fødested i pass
For adopterte vil politiet likevel kunne bruke fødestedet som er oppgitt i adopsjonsmeldingen.

POD skriver følgende på politi.no:

"For adopterte viser vi til retningslinjer fra Skattedirektoratet der det fremkommer at folkeregisteret vil godta opplysninger i adopsjonsmeldinger. Politidirektoratet og Skattedirektoratet er blitt enige om at der fødestedet ikke har blitt lagt inn i folkeregisteret og søker har med adopsjonsmelding der fødestedet fremgår, kan passmyndigheten kontakte folkeregisteret direkte. Da vil folkeregisteret kunne legge inn fødestedet i passregisteret med en gang. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil kunne sende adopsjonsmeldingen til personen det gjelder.

- Vi oppfordrer adopterte til å sjekke hos folkeregisteret om fødested er lagt inn, slik at de senere unngår forsinkelser når de skal fornye passet, sier seksjonssjef Astrid Borge."

Refusjon
Ett annet tiltake fra POD er at alle som har fått nye pass med "fødested ukjent" som følge av de nye retningslinjene, nå kan få nye pass uten å betale nytt gebyr. Ifølge POD anses dette som reklamasjon. For å få nytt pass må man henvende seg til politimyndigheten på vanlig måte.

Les hele artikkelen på politi.no


Mindre enn to måneder til du trenger nytt pass?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver i tillegg på sine sider at det er innført en midlertidig løsning for dem som trenger nytt pass innen to måneder.
Les mer om løsningen her


Historikk
Etter at retningslinjene fra POD trådte i kraft våren 2016, ble Adopsjonsforum gjort oppmerksom på at adopterte opplevde problemer med fornyelse av pass i tilfeller der man ikke hadde dokumenter som bekreftet fødselssted. Adopsjonsforum ble også kjent med at adopterte fra andre land enn de 31 som stod på listen, opplevde problemer med fornyelse av pass.

De nye retningslinjene for fødested i pass gjaldt følgende land:

Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Uganda, og Zimbabwe

Asia: Afghanistan, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka og Vietnam

Europa: Kosovo

POD opplyste først følgende i de nye retningslinjene:

"Pass kan nektes utstedt dersom fødestedet ikke dokumenteres der dette er mulig. Det er fordi fødestedet er en del av identiteten og ikke valgfritt å oppgi. Det vil i en del tilfeller være vanskelig å vite om det er mulig å dokumentere/verifisere fødestedet eller ikke, og det må gjøres en konkret vurdering. Dersom fødested ikke er kjent får man utstedt pass der det står ukjent under fødested.

Selv om fødested har blitt godtatt tidligere i norsk pass, skal vi følge opplysningene i Folkeregisteret. Det skal være samsvar mellom Folkeregisteret og opplysningene i passet. Opplysningene i passet skal ha høy kvalitet og være riktige. Selv om det kan være krevende å dokumentere fødestedet med dokumentasjon som Folkeregisteret kan godta, må det likevel gjøres såfremt det er mulig.»

Torsdag 9. juni uttalte POD på Dagsnytt 18 i NRK at direktoratet ville vurdere retningslinjene på nytt. POD inviterte til møte 13. juni med forskjellige interesseorganisjoner, inkludert Adopsjonsforum. I etterkant av møtet ble de omtalte retningslinjene stoppet, og strakstiltak innført.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplyste tidligere til Adopsjonsforum at det ble arbeidet med hvordan kravet til fødested for utstedelse av pass skulle håndheves. Dette gjaldt spesielt i tilfeller der verken fødeby eller fødested er kjent.

Les mer om saken på følgende sider:
Antirasistisk Senter

Dagsavisen + ny artikkel i Dagsavisen 9. juni.

VG  NRK + ny artikkel i NRK 9. juni 

Se også debatt om pass-saken i Dagsnytt 18 på NRK2 9. juni.

Se en samlet oversikt over medieomtalen de siste 30 dager her: http://www.adopsjonsforum.no/media

Se spørsmål til Justisministeren på Stortinget her.

Les mer om fornyelse av pass på politiets sider.

 

Del med andre: