Adopsjon går raskere igjen

Dato: 03.10.2016
artikkelbilde
Gjennomsnittstiden for adopsjoner er på vei ned. Det er nå flest adopsjoner fra Colombia og Filippinene (illustrasjonsfoto).
Tiden det tar å adoptere barn fra utlandet er på vei ned. Gjennomsnittstiden for adopsjoner er gått ned med 6 måneder siden 2014 for familier som adopterer gjennom Adopsjonsforum.

- Ventetiden er i år gått mest ned for Filippinene sier daglig leder i foreningen, Øystein Gudim.
- Men også i vårt største samarbeidsland, Colombia, går det nå raskere enn før, opplyser han.

Internasjonal adopsjon er blitt svært endret på de siste 10-12 år. Tidligere var Kina mest populært fordi prosessen gikk svært raskt i landet. Etter at Kina satte på bremsene i 2006-2007 har landet nå den lengste ventetiden av alle.

Det er to viktige grunner til at en adopsjonsprosess nå tar kortere tid.
• Den viktigste årsaken er at flere søkerne er åpne for å adoptere større barn eller barn med helseutfordringer. De som er mer romslige for å akseptere disse barna kommer som regel mye raskere i mål.
• Det er gjennomført færre adopsjoner fra Kina de siste årene, og dermed trekker ikke lenger Kina gjennomsnittet så kraftig opp.

Adopsjonsforum formidler flest barn fra Colombia og i dette landet er det stor variasjon. Enkelte familier har fått forespørsler om adopsjon etter bare få måneder fordi de aksepterte barn med helseanmerkninger. De som venter på et lite, friskt barn må vente i flere år.

Filippinene er ett av landene som nå har bedt om langt flere søkere fra Norge enn før. Blant de som har fått barn i år har prosessen tatt litt over 4 år, mens tallet i fjor var 5,5 år. Det ventes at gjennomsnittstiden der vil gå ytterligere ned i 2017.

Madagaskar har få adopsjoner, men har de to siste år vært landet der Adopsjonsforums søkere har hatt kortest ventetid i. Av den grunn er det nå ventelister for å sende flere søknader til landet.

Vietnam er tilbake som samarbeidsland, og de to første adopsjonene i år har gått raskt. Polen er også et aktuelt nytt land, men det er ennå ikke sendt nye søknader til landet.

I statistikken for alle som har fått hjem barn i år har familiene brukt ca. 7 måneder for godkjenning i Norge og ca. 52 måneder i utlandet - totalt litt under fem år. Neste år vil tallene trolig bli lavere. Adopsjonsforum har fått langt flere nye søkere i år enn i fjor.

Barna som er kommet hjem til Norge i år er stort sett mellom 2-5 år gamle ved ankomst. Det er lavest gjennomsnittsalder fra Vietnam og Colombia og høyest fra Chile. Det er i dag et flertall gutter blant adopterte barn fra utlandet, mens det var et stort flertall jenter dengang Kina dominerte statistikken.

Adopsjonsforums statistikk for ankomne barn i 2016 finner du her.

Del med andre: