Spørreundersøkelse fra journalist

Dato: 24.10.2016
artikkelbilde
Har dere søkt om adopsjon? Enten dere ble godkjent eller fikk avslag - journalist Kjersti Veel Krauss fra Norpublica håper dere vil svare på en undersøkelse.
Journalist Kjersti Veel Krauss jobber med å kartlegge årsaker til at søkere får godkjenning / avslag på søknad om forhåndssamtykke for adopsjon fra Bufetat.

Hun vil gjerne vite hvordan du/dere har opplevd prosessen. Hun er spesielt på jakt etter svar fra søkere som fikk avslag på søknaden.

Hun skriver:
«Jeg er journalist i Norpublica SA (du kan lese mer om Norpublica på våre hjemmesider: http://norpublica.org/) og vi jobber med en sak om adopsjon.

Vi undersøker årsakene til avslag/godkjenning på søknad om forhåndssamtykke i adopsjonsprosessen, og ønsker å få vite hvordan du/dere har opplevd prosessen og hva dere sitter igjen med i ettertid.

Vi er spesielt på jakt etter svar fra dere som fikk avslag på søknaden.

Gjennom samtaler med flere adopsjonssøkere, adopsjonsforeningene og advokater med spesialisering innen adopsjon, har vi funnet noen kriterier som vi mener er avgjørende for konklusjonene i sosialrapporten. Alle svar er 100 prosent konfidensielle og vi kan ikke spore svarene tilbake til noen av dere.»

Du/dere svarer på undersøkelsen ved å trykke her: Spørreundersøkelse for adopsjonssøkere 2016.

Du må ikke svare på alle spørsmål.

Ønsker dere direkte kontakt med journalisten eller har dere spørsmål om undersøkelsen så kontakt:

 kjersti@norpublica.org  
 Journalist
 Norpublica SA
 
Dersom dere velger å oppgi e-post i besvarelsen vil dere etter undersøkelsen få en ny e-post der journalisten ber om å få snakke med noen av dere. Dette er selvsagt helt frivillig.

Del med andre: