Nye forskuddssatser for 2018

Dato: 22.12.2017
artikkelbilde
Forskuddene øker noe i 2018 men lavere enn forventet prisstigning.
Som opplyst i julebrevet er forskuddsbetalingen for adopsjon endret fra nyttår.

Adopsjonsforums betalingssystem er basert på forskudd som betales i flere runder av adopsjons-prosessen, og avregnes så etter regnskapsåret hvor adopsjonen er blitt fullført.

Landsstyret har vedtatt nye forskuddssatser med virkning fra 1. januar 2018, og totalsummen er satt til kr. 219.000 (mot kr. 215.000 i 2017).

1. forskudd er satt til kr. 14.000 og betales når en adopsjonsprosess startes.

2. forskudd er på kr. 115.000 og betales når søkerne er godkjent i Norge, men før dokumenter oversettes og sendes til utlandet.

3. forskudd øker ikke og er fortsatt kr. 90.000. Beløpet betales når søkerne har akseptert tildelt barn, men før de reiser for å hente barnet.

Søskentillegget øker til kr. 115.000 for hvert ekstra barn.

I tillegg kommer obligatoriske bidrag til risikofondet og reguleringsfondet med 1000 kroner til hvert fond.

Bidrag til bistandsfondet er frivillige, men gir skattefradrag.

Siden 1. januar 2017 er legaliseringsutgiftene hos notarius publicus i Norge igjen inkludert i andre forskudd. Landsstyret ville forsvare prinsippet om lik betaling for alle søkere uavhengig av land. Hvor mange dokumenter som skal legaliseres til hvert land varierer mye og dermed ble det urimelige forskjeller for familiene.

Les mer om kostnadene her.

Nytt rundskriv om forskuddssatsene blir lagt på ekstranettet tidlig i januar 2018.

 

Del med andre: