Adopsjonskøen er for kort!

Dato: 12.01.2017
artikkelbilde
I land som Colombia og Filippinene trengs det mange nye søkere (illustrasjonsfoto).
De som har ventet lenge på adopsjon blir kanskje provosert av overskriften. Men tendensen med lengre ventetid for adopsjon er snudd. I noen land er det så rask behandling at vi har for få søkere i prosess!

Av Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum

2016-tallene er nå klare:
-    Adopsjonsforum fikk hjem 54 barn i fjor – som budsjettert. Det er en nedgang fra 61 barn i 2015.
-    Gjennomsnittsalderen på barna som ble adoptert lå på litt under tre år.
-    Andelen gutter har økt, og det var to tredjedeler adopterte gutter og en tredjedel jenter i fjor.

Antallet adopterte barn for alle de tre adopsjonsforeningene ble til sammen 126, så samlet sett var fjoråret ikke bra.  Verdens Barn økte fra 37 til 47 barn i fjor, mens InorAdopt hadde en nedgang fra 34 til 25 barn.

Kortere ventetid

For familiene som fikk hjem 54 barn gjennom Adopsjonsforum i fjor, gikk den gjennomsnittlige tiden for hele adopsjonsprosessen ned med 5 måneder sammenlignet med 2015.  Fra de startet med søknaden i Norge til de satt hjemme med barn på fanget tok det i gjennomsnitt 58 måneder (4 år og 10 måneder) mot 63 måneder året før. Ca. 7-8 måneder av denne prosessen er tiden det tar å bli godkjent i Norge.

Det er imidlertid store variasjoner. Den raskeste saken i Colombia tok bare 1 år og 5 måneder fra start til mål, så ventetiden i landet var bare noen få måneder. Den nest raskeste saken var i Vietnam og tok bare 1 år og 11 måneder. Den saken som tok lengst tid tok over 9 år, men tiden inkluderer at familien ventet lenge i Kina-køen før de bestemte seg for å bytte land.

Colombia-tempo og ventetid

Det kom 38 barn fra Colombia og som var flere enn vi hadde regnet med. Variasjonen i Colombia er imidlertid svært stor. De som venter på små barn uten helseanmerkninger må regne med å vente lenge. De som er åpne for å adoptere barn med en helseutfordring, afro-colombianske barn, store barn og søskengrupper kan få en mye raskere prosess.De «nyere» familiene som søker på Colombia har krysset av for dette på et helseskjema, og tildelingstempoet er økt for dem. Hvis det fortsetter slik i 2017 vil vi ikke ha nok søknader i Colombia ved utgangen av året.

Blant familiene som fikk barn i fjor var i praksis Vietnam landet med kortest ventetid. Chile var nest raskest, men det kom få barn fra disse to landene. På tredjeplass kom Filippinene, og vi venter økning i antall adopsjoner derfra i år.

God kapasitet

Adopsjonsforum kan aldri garantere ventetid, da den kan endre seg. For øyeblikket er det bare for Madagaskar og Vietnam at vi har nok søkere. For Colombia og Filippinene har vi god kapasitet til å ta imot mange nye søknader, men også for Chile, Peru og Polen er det plass til nye søkere.

Se 2016-statistikken her.

Del med andre: