Adopsjon er blitt rimeligere

Dato: 02.03.2017
artikkelbilde
Netto adopsjonsutgifter ble bare litt over 100.000 kroner for de som adopterte gjennom Adopsjonsforum i 2016.
For første gang på over ti år er det nedgang i de gjennomsnittlige adopsjonskostnadene. Det er det to grunner til.

- Å få barn gjennom Adopsjonsforum var rimeligere i 2016 enn det var året før. Hver adopsjon kostet ca. 7.000 kroner mindre enn i 2015. Endringen var fra kr 198.465 til kr. 191.123.

- Samtidig gikk adopsjonsstøtten fra staten opp fra kr. 88.370 i 2015 til kr. 90.068 i fjor. Adopsjonsstøtten dekket dermed ca. 47 % av adopsjonskostnadene for familiene, så netto kostet adopsjonen da bare litt over 101.000 kroner.

Til sammen betyr det at netto utgift for de familiene som adopterte ble 9.040 kroner lavere enn for de som adopterte i 2015. Det året ble også netto utgifter lavere enn i 2014 siden adopsjonsstøtten økte kraftig etter budsjettforhandlingene i Stortinget.

Penger tilbake

- Vi må ta et forbehold om at styrets regnskap skal godkjennes av landsmøtet i slutten av april i år, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

Etter at regnskapet er formelt godkjent vil de fleste familiene som adopterte i fjor få penger tilbake, da nesten alle hadde betalt 198.000 kroner i forskudd. Adopsjonsforum skal verken gå med overskudd eller underskudd, og derfor får søkerne tilbake 6.877 kroner om de ikke har andre uoppgjorte poster.

Med synkende adopsjonstall de siste årene har foreningen vært nødt til å bruke av egne fond for å redusere veksten i adopsjonskostnadene.

- Vi har redusert bemanningen og snudd alle steiner for å få virksomheten i økonomisk balanse, sier Gudim.

- Adopsjonstallene kan fortsatt bli litt lave framover, men vi er over de verste kneikene i forhold til foreningens økonomi, understreker han.


 

Del med andre: