Høring om adopsjonsloven

Dato: 25.04.2017
artikkelbilde
Det var en høring om den nye adopsjonsloven mandag 24. april og den kan du se på nett-TV. Her er UAPUs deltakere.
Stortinget holdt en høring om forslaget til ny adopsjonslov mandag 24. april. UAPU arrangerte demonstrasjon dagen før.

Forslaget til ny adopsjonslov ble behandlet i en åpen høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget mandag 24. april. De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Adopsjonsforum og Verdens Barn stilte sammen på høringen.

Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU) var også for første gang med på en slik høring.

Hovedpoengene til adopsjonsforeningene var myndighetenes mer restriktive praksis for å godkjenne søkere for adopsjon av barn som er over 3 år, at Faglig Utvalg i Bufdir er blitt en forsinkende flaskehals der praksis strider mot forvaltningsloven, samt at det er skuffende svak oppfølging av adopterte og deres familier etter at adopsjonen er gjennomført. I Danmark er dette arbeidet blitt bedre, og Norge har mye å lære av vårt naboland.

Her kan du se hele høringen overført på Stortingets nett-TV. 

Det kan ennå ta noen dager før komiteens innstilling om loven er klar.

Søndag 23. april arrangerte UAPU en punktdemonstrasjon utenfor Stortinget, med krav om bedre oppfølging av adopterte og deres familier.

Les om demonstrasjonen på Facebook.

Del med andre: