Raskere adopsjoner i Colombia

Dato: 23.11.2017
artikkelbilde
Det kommer flest barn fra Colombia, og det trengs flere nye søkere for å opprettholde antallet i 2018
Adopsjonsforum har nylig besøkt Colombia. Søkere som adopterer barn med helseutfordringer kan få raske prosesser i landet.

I oktober 2017 var Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) på tilsynsbesøk i Colombia, som er Adopsjonsforums viktigste samarbeidsland. Avdelingsleder Clara L. Zamudio og daglig leder Øystein Gudim fra Adopsjonsforum var også med på besøket.

Det skjer mye i Colombia, som dominerer foreningens adopsjonsstatistikk. Landet er mer liberalt enn andre samarbeidsland, og aksepterer søkere som er samboere, likekjønnede par og enslige. Ventetiden er kort og går ned for de fleste nye søkerne, men er fortsatt lang for noen. I 2016 kom det 38 barn fra landet, og i år ser det ut til å bli 27.

Enslige søkere er velkomne i Colombia, og det er ikke alle klar over. Det er kommet svært få barn til enslige søkere i Norge de siste årene. Nylig ble en enslig søker matchet med barn fra Colombia, og vi har også nye enslige søkere i prosess til landet.  

Colombia er det eneste samarbeidslandet vi har som aksepterer søknader fra likekjønnede par. I 2015 bestemte høyesterett i Colombia at likekjønnede par har samme rettigheter som heterofile par, inkludert muligheten for å søke om adopsjon. Så langt er to norske par godkjent der, og det første paret har allerede fått tildelt et barn. Både colombianske myndigheter og en dommer vi møtte i oktober bekreftet at likekjønnede par blir vurdert på lik linje med andre par. Vi kan derfor ta imot flere søknader nå.

Raskere for noen ...

Adopsjonssakene behandles i gjennomsnitt stadig raskere, og den raskeste prosessen som er gjennomført i år tok bare 11 måneder fra start til mål. Det inkluderte både tiden for godkjenning i Norge, godkjenning i Colombia og tiden det tok å hente barnet. Dette er raskere enn vanlig, men flere familier har opplevd å få forespørsel om barn få måneder etter at de er godkjent i utlandet.

De som har fått rask forespørsel om barn er familier som er åpne for å ta imot barn med helseutfordringer. Etter en endring i 2013 er det et krav at alle nye søkere som vil adoptere barn under 6 år må krysse av på et helseskjema. Det tas bare mot nye søkere som sender en slik søknad. Selve skjemaet kan se skremmende ut ved første øyekast, men søkerne må selv bestemme seg for hva de synes de kan håndtere.  Alle bør søke råd hos en lege før de sender inn skjemaet.

Barnas utfordringer er av mange slag. Noen har hatt mødre som har misbrukt rusmidler, men det er variabelt hvor mye dette kan ha påvirket barna. Mange barn er født for tidlig og med lav fødselsvekt, men kan ha hatt en god og normal utvikling i etterkant. Andre barn kan ha sykdommer eller kan ha forsinket språklig og motorisk utvikling. Med riktig behandling og oppfølging kan barna hente inn dette.

... men lang ventetid for andre

Innenlands adopsjon prioriteres i Colombia, og derfor vil de fleste små, friske barna få ny familie i sitt hjemland. Vi har fortsatt en rekke familier som søkte om adopsjon fra Colombia før regelendringen kom i 2013, og som ikke har sendt inn helseskjemaet. Sjefen for ICBFs adopsjonskontor ga klar beskjed om at ventetiden fortsatt vil være lang for disse søkerne. Noen av de som har ventet lenge har fått barn i år. Under besøket i oktober møtte vi en norsk familie som hadde vært i adopsjonsprosess i nesten 9 år før de kom lykkelig i mål. Samtidig kan vi ikke forvente at alle familier holder ut så lenge. 

Flere søkere

Dersom adopsjonstallene skal holdes oppe i 2018 og 2019 trenger vi mange nye søkere til Colombia. For tiden er det nesten 50 familier som er i prosess for å søke om adopsjon fra Colombia. De fleste av disse venter på norsk godkjenning fra Bufetat, og dette kan ta tid i noen regioner pga. begrenset kapasitet.

Les mer om adopsjon fra Colombia her.

Del med andre: