Adopsjonstallene for 2017

Dato: 02.01.2018
artikkelbilde
Litt færre adopsjoner, variabel ventetid og flest gutter som ble adoptert i 2017!
Både kort og lang ventetid, et stort flertall gutter, en liten nedgang i antall adopsjoner men flere nye søkere. Det er hovedfunn i vår adopsjonsstatistikk for 2017.

Av Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum

2017-tallene er nå klare:

  • Adopsjonsforum fikk hjem 49 barn i fjor – omtrent som budsjettert (50). Det er en nedgang fra 54 barn i 2016.
  • Det kom flest barn fra Colombia (28), fulgt av Filippinene (10), Vietnam (4), Peru og Madagaskar (3 hver) og Kina (1).
  • Gjennomsnittsalderen på barna som ble adoptert gikk ned. 72 prosent av barna var under tre år ved ankomst.
  • Andelen gutter økte markant, og hele 80 % av barna som kom hjem via vår forening i fjor var gutter.

Antallet adopterte barn for alle de tre adopsjonsforeningene ble til sammen 125, bare ett barn mindre enn året før. Verdens Barn fikk hjem 44 barn mot 47 i 2016. InorAdopt fikk hjem 32 barn - opp fra 25 året før.

Variabel ventetid

Det er viktig å vite at ventetiden er svært variabel. Den raskeste prosessen for en familie tok bare 11 måneder (fra Colombia). En familie som burde fått medalje for sin utholdenhet fikk barn etter litt over 12 år i prosess (fra Kina).

I tillegg til Colombia hadde vi både i Vietnam og på Filippinene adopsjoner som tok under 2 år fra start på søknaden i Norge og til de var hjemme med barn. Dette inkluderer også tiden for å bli godkjent i Norge – noe som i gjennomsnitt tok ca. 6 måneder for familiene som fikk barn i fjor.

Adopsjonsforum kan aldri garantere ventetid, da den kan endre seg. Gjennomsnittstall vil lett tilsløre bildet. Noen familier som fikk barn i fjor hadde vært lenge i prosess. Flere av disse familiene hadde opprinnelig stått i kø i andre land før de byttet til det landet de fikk barn fra. Dette trekker derfor gjennomsnittstiden kraftig opp.

Hvis vi ser på de landene der prosessene har gått raskest peker Vietnam og Colombia seg ut. Familier som er åpne for å adoptere barn med litt ekstra utfordringer vil som en hovedregel komme raskere i mål enn gjennomsnittstallene viser. I begge land er det vanligst at familiene har søkt om barn med «spesielle omsorgsbehov». Det betyr at barna kan ha noen helseanmerkninger eller av og til at de er over 5 år eller tilhører større søskengrupper.

Variasjonen i ventetid i Colombia er svært stor. De som venter på små barn uten helseanmerkninger må regne med å vente lenge. De som er åpne for å adoptere barn med en helseutfordring, afro-colombianske barn, store barn og søskengrupper kan få en mye raskere prosess.

Nye søkere

Det går nå så raskt i Colombia at vi i dag har for få søknader der hvis vi vil opprettholde de gode adopsjonstallene fra landet. Det er derfor gledelig å se at vi har fått flere nye søkere i 2017. For øyeblikket har vi nok søkere til Peru, men vi kan fortsatt ta nye søkere til Colombia, Filippinene, Vietnam og Madagaskar.

Se 2017-statistikken her.

Del med andre: