Eirik og Jeroen har skrevet adopsjonshistorie

Dato: 03.01.2018
artikkelbilde
- Vi har tiden med oss, sier Jeroen og Eirik om den historiske adopsjonen. Bilde: privat
Høsten 2015 åpnet colombiansk høyesterett opp for utenlandsadopsjon for likekjønnede par. Høsten 2017 ble den første tildelingen til et likekjønnet par i Norge gjennomført.

Lykken blomstrer for paret Eirik Loftheim (35) og Jeroen van Gangelen (34) i Askvoll i Sogn og Fjordane. De har akkurat feiret sin første jul som adoptivfamilie etter at de hentet hjem gutten de fikk tildelt fra Colombia. Vel et år etter at paret ble godkjent som søkere til utenlandsadopsjon ringte Adopsjonsforum med den gode nyheten om den historiske tildelingen.

- Tiden før tildelingen var en følelsesmessig berg- og dalbane, sier paret. - Ingen hadde gått veien før oss og det meste føltes usikkert. Man visste ikke om loven som ble vedtatt i Colombia var en «sovende lov», eller om landet faktisk gjennomførte tildelinger. Derfor ga Adopsjonsforum ingen falske forhåpninger om at adopsjon fra Colombia skulle ble realitet. Likevel hadde vi en følelse av at det kom til å gå bra.

Øystein Gudim som er daglig leder i Adopsjonsforum bekrefter at det har skjedd en del med adopsjonsmulighetene for likekjønnede par de siste årene.

- Da det i 2008 ble gjort en lovendring i Norge om at likekjønnede par kunne adoptere, kalte vi dette en «papirrettighet» siden ingen samarbeidsland tillot dette. Colombia endret sine regler i 2015 og nå ser vi det første positive resultatet, sier Gudim som samtidig påpeker at det er usikkerhet rundt alternativet. - Adopsjon for likekjønnede par diskuteres i flere land, men vi vet at dette er et kontroversielt tema. Også i Colombia er det krefter som motarbeider denne muligheten, sier han

Det første likekjønnede paret i Norge som har adoptert fra utlandet ser at de er med på noe historisk. - Selv om det å få barn er et livslangt prosjekt, og det historiske ikke har vært viktig for oss, ser vi at det vi har opplevd kan være viktig for andre som kommer etter oss. I tillegg skaper vi erfaringer for Adopsjonsforum.

- Eirik og Jeroen har gått opp stien for andre, sier Gudim og gratulerer paret med adopsjonen. - Barn trenger familie og vi håper at flere barn kan få en mulighet til å komme til gode, omsorgsfulle familier gjennom adopsjon.

Verden går fremover
Etter at det gifte, homofile paret etablerte seg med jobb og hus Askvoll i Sogn og Fjordane kom tankene om å få egne barn. - Det var noe vi var åpen om med familie, venner og alle rundt oss. Faktisk ble det så godt mottatt at lokalsamfunnet nesten forventet at vi skulle stifte familie.

Den gode responsen og entusiasmen stoppet ikke med det. Da nyheten om at Colombia hadde åpnet opp for at likekjønnede par kunne adoptere, kom en venninne på banen.

- Vi fikk en kryptisk melding fra henne med lenke til saken på Adopsjonsforums sider, sammen med en kommentar om at hun gjerne ville bli tante.

Da paret deltok på adopsjonsforberedende kurs var det også som det første likekjønnede paret på kurset.

- Selv om vi tenkte mye på hvordan vi skulle bli familie og så på det som en selvfølge, var vi spente begge to. Vi skilte oss ut, men folk var hjertelig og møtte oss med velvilje.

Paret konstaterer at de har tiden med seg. - Vi har ikke opplevd noen negative reaksjoner. Tiden har gått med oss.

Viktig med forberedelser
I visshet om at utenlandsadopsjon ikke ville ble realitet om de ikke ble godkjent i Colombia, gjorde de alt de kunne for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon som ville bli etterlyst i adopsjonsprosessen.

- For oss var dette med Colombia som eneste land for likekjønnede å adoptere fra en ekstra stressfaktor. Om ikke Colombia godkjente oss som søkere, ville vi ikke hatt alternative land å søke i, slik som heterofile par har mulighet til, sier Eirik og Jeroen som håper flere land åpner opp for utenlandsadopsjon i fremtiden.

Det første møtet
Hentereisen utførte Eirik og Jeroen før jul. Å møte sønnen for første gang var et øyeblikk med mange sterke følelser. - Det var stort og rørende å se gutten vi hadde sett på bilder og på video for første gang. Samarbeidet med det colombianske barne- og familievernet (ICBF) gjorde at den lille gutten fort ble trygg på oss, og at vi alle var trygg på situasjonen.

Familien på tre tilbragte fire uker sammen i Colombia før de dro til Norge.

- Alle vi hadde med å gjøre i Colombia bidro til at vi hadde gode rammer rundt oss. Til og med da gutten ble syk på hotellet i Bogota ble vi godt ivaretatt. Hotellet stod på hodet for oss og skaffet det vi trengte av medisiner og mat.

En god måte å bli foreldre på
Til andre likekjønnede par som vurderer å bli foreldre sier de at to års forberedelser på å bli foreldre kom godt med.

- Det er på sett og vis naturlig med to års forberedelser. Det er mange ting man skal gjennom, som man behøver tid til, sier paret og skryter av alle instansene de hadde å gjøre med i prosessen. - Hjemmebesøk av Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) var ikke skummelt i det hele tatt. I tillegg fikk vi veldig god informasjon underveis av Adopsjonsforum.

Spesielt trekker de frem adopsjonsforberedende kurs som en nyttig anledning til å få svar på alle spørsmål.

- Med tanke på at adoptivbarn gjerne er utsatt for ulike traumer, lurte vi en del på tilknytning og affeksjon. På kurset fikk vi gode svar og lærte at vi må la ham få plass i hjertene våre.

Klar til å være familie
Nå som sønnen er kommet hjem til Askvoll er Eirik og Jeroen klar til å være familie.

- Vi merker godt at begge våre familier ivrer etter å bli kjent med sønnen vår, men med tanke på tilknytning tar vi det rolig den første tiden.

Om fremtiden og flere barn holder Eirik og Jeroen mulighetene åpne. - Vi har alderen med oss, men vil først oppleve å være familie på tre før vi vet hva vi har plass til i våre liv.

Del med andre:
shadowsak