Etiopia forbyr internasjonal adopsjon

Dato: 12.01.2018
artikkelbilde
Internasjonal adopsjon ble politisk kontroversielt i Etiopia, som nå forbyr dette.
Etiopia har nylig vedtatt forbud mot internasjonal adopsjon. Hvorfor skjer dette?

Adopsjonsforum trakk seg ut av adopsjonssamarbeid med i Etiopia ved slutten av 2015 (les mer her). Samarbeidet startet opp i 1991 og totalt ble det formidlet adopsjon av 693 barn fra Etiopia til Norge gjennom Adopsjonsforum.

NTB sendte ut en artikkel 12. januar 2018 om at landet nå forbyr internasjonal adopsjon, og som er gjengitt i flere norske medier.

Årsakene til at internasjonal adopsjon nå forbys er flere:

 • Utover 2000-tallet strømmet det stadig til nye aktører som ville formidle adopsjon fra landet. Alle var ikke like seriøse.
 • Antallet adopsjoner økte kraftig, og etter 2008 var Etiopia i flere år verdens nest største opprinnelsesland for adopsjon etter Kina.
 • Etiopia fikk kritikk fra flere afrikanske land som påtalte den ukritiske veksten av adopsjon.
 • Noen adopsjonsformidlere drev en uetisk praksis med "innhøsting" av barn - dvs. at de aktivt lette etter barn som de ville adoptere uten at barnet trengte ny familie. En amerikansk organisasjon skrøt f.eks. av at de hadde hatt over 250 adopsjoner fra en provins på ett år. Det ble den første provinsen som stanset all adopsjon.
 • Noen formidlere spredte et inntrykk av at barna bare skulle hentes til utdanning i USA eller Europa, og det ble gitt vage løfter om at de skulle komme tilbake.
 • Det var alt for mye penger i omløp, og tydelig at de som strødde om seg med penger ble prioritert for tildeling av barn. Nye barnehjem ble "business".
 • I en tid da adopsjonstallene i Etiopia gikk rett til værs sank de kraftig for Adopsjonsforum og flere andre som arbeidet seriøst. 
 • Da adopsjonsarbeidet startet var antallet adopsjoner begrenset og myndighetene hadde god kontroll. Etter hvert som adopsjonsarbeidet vokste  klarte ikke myndighetene å ha god nok oppfølging.
 • Byråkratiet og dokumentkravene ble mer omfattende. Dette skulle bedre kontrollen, men førte ofte til lang forsinkelse av domstolsbebehandling fordi dokumenter ikke ble levert i tide.
 • Det var enkelte skandaler - spesielt i USA - der det ble avslørt at adopterte barn var blitt grovt mishandlet, inkludert dødsfall.
 • Landet vedtok for noen år siden å prioritere innenlands adopsjon og andre løsninger for barna.

Politikk

I 2012 var det en afrikansk konferanse om internasjonal adopsjon i Addis Ababa, der mange land gikk mot adopsjon. De mente bl.a. at dette brøt med afrikanske tradisjoner for at storfamiliene skulle ta seg av foreldreløse barn. Hardest i kritikken var kona til Ugandas president som kalte adopsjon for "slavehandel".

I Etiopia så vi at det vokste fram motstand mot adopsjon blant landets politikere. Hun som hadde ledet adopsjonskontoret hos myndighetene ble selv valgt inn i parlamentet for noen år siden.

Adopsjonsforum og 10 andre medlemsorganisasjoner i EurAdopt diskuterte denne utviklingen i flere år, og forsøkte å ha dialog med myndighetene og barnehjemmene om problemene. Dette var vanskelig, og flere organisasjoner valgte selv å avslutte samarbeidet pga. etiske betenkeligheter og av økonomiske årsaker. I noen tilfeller var det myndighetene i mottakerlandet som ba om at samarbeidet skulle stoppes.

Kommentar fra barnehjem

Eyob Kolcha Balcha leder institusjonen KVI som Adopsjonsforum samarbeidet med, og han har også vært leder for et nettverk av barnhjem i landet. Han er bekymret for hva som nå skjer med barn som trenger ny familie. I et innlegg på Facebook 12. januar advarer han mot at funksjonshemmede barn kan bli glemt, og han er redd for at mange barn vil vokse opp på en institusjon i stedet for å få familie.

Del med andre: