Mastergradsprosjekt om unge adopterte

Dato: 02.09.2014
artikkelbilde
Hvilken betydning har det biologiske opphav for ungdoms utvikling i det å skulle bli voksen? Illustrasjonsfoto: Guillermo Salinas
Er du adoptert og mellom 17 og 20 år? Da har du mulighet til å delta i et prosjekt om adopterte ungdommers ønske om å kontakte sine biologiske røtter.

Illustrasjonsfoto: Guillermo Salinas

Jeg heter Elena Mathisen og er i gang med min masteroppgave i familiebehandling ved Høgskolen i Oslo. I prosjektet ønsker jeg å finne ut av i hvilken grad adopterte ungdommer/tidlig voksne ønsker å kontakte sitt biologiske opphav og hva grunnen er til at de har eller ikke har dette ønsket. Hvilken betydning har det biologiske opphav for ungdoms utvikling i det å skulle bli voksen?

I den forbindelse ønsker jeg å intervjue 6 adopterte ungdommer i alderen 17-20 år, da jeg tenker at dere sitter med nyttig informasjon til å besvare min problemstilling. Intervjuet vil foregå på Høgskolen i Oslo, om det blir vanskelig kan vi finne et annet sted som passer bedre for deg. Intervjuet vil ta ca. 1-2 timer og vil bli tatt opp på bånd for mitt videre arbeid i oppgaven.

Deltagelsen på dette intervjuet er frivillig, og dere vil ha mulighet til å trekke dere fra intervjuet når som helst i prosessen uten å måtte gi noe grunn.

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og dere vil bli holdt anonymisert. Opplysninger fra oppgaven vil ikke kunne tilbakeføres til deltakerne. Alle dataene vil bli slettet senest 30. juni 2015.

Jeg håper at du ønsker å bli med på dette prosjektet. Dersom du syns dette høres spennende ut kan du kontakte meg på telefon eller mail snarest mulig. Vi vil da finne et tidspunkt som passer bra for deg.

Med vennlig hilsen Elena Mathisen

Student på master i familiebehandling, Høgskolen i Oslo

Tlf: 46771686

Email: elena_mathisen@hotmail.com

Del med andre: