Medlemsbladet kommer til påske

Dato: 23.03.2018
artikkelbilde
Adopsjonsforum nr. 1/2018 er sendt ut og bør ankomme før påske.

Medlemsbladet er trykt og levert på posten. Landsstyret har vedtatt å gå bort fra elektronisk publisering, så det blir en utgave på godt gammeldags papir.

I bladet kan dere bl.a. lese om traumebevisst omsorg, om tilbakereiser til Kina og om en hentereise fra Colombia. Vi fortsetter også serien med intervjuer der vi presenterer ansatte. 

Vi vil samtidig også takke Kjetil Helland som med dette avslutter sitt vikariat som redaktør. Han var vikar mens den ansatte redaktøren Mia Gill Kristiansen hadde permisjon.

Av økonomiske grunner har Adopsjonsforum ikke lenger en ansatt redaktør, og det arbeides med å finne andre løsninger for utgivelsen av bladet. Kunne du tenke deg å være med i arbeidet i redaksjonen for bladet, så meld deg gjerne med en e-post til info(at)adopsjonsforum.no.

Noen har spurt om vi har sendt ut krav om medlemskontingent for 2018. Det vil først skje rett etter påske.

 

Del med andre: