Høring om ny forskrift for adopsjon

Dato: 08.05.2018
artikkelbilde
Adopsjonsforum er kritisk til det som kan bety innstramminger av adopsjonspraksis.
Den nye adopsjonsloven skal tre i kraft i sommer. Adopsjonsforum er svært kritisk til deler av forslaget til forskrift for adopsjon.

Adopsjonsforum har kommet med en lengre uttalelse i høringen om den nye adopsjonsforskriften, og er kritisk til deler av forslaget.

Les alle høringssvarene som er kommet inn her.

Den nye regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre lover å arbeide for "raskere og enklere" adopsjonsprosesser. Da Stortinget behandlet den nye adopsjonsloven i fjor sommer ble det også gitt klare signaler om det samme, og loven ble endret mer i tråd med ønsker fra adopsjonsforeningene.

Da Barne- og likestillingsdepartementet sendte ut forskriften på høring var det ikke mye som tydet på "raskere og enklere" prosesser. Høringssvarene fra Bufdir og fra Faglig Utvalg peker heller i motsatt retning, og det virker ikke som om byråkratiet har tatt særlig hensyn til de politiske føringene som er gitt.

Skritt for skritt gjøres det mer byråkratisk og krevende å kunne adoptere. Hvert enkelt skritt behøver ikke være så langt, men summen av mange små skritt i innstrammende retning blir til sammen en vanskeligere adopsjonsprosess.

Les hele Adopsjonsforum høringssvar her.

 

Del med andre: