Adopsjonsstatistikk fra SSB

Dato: 01.06.2018
artikkelbilde
Tallene til SSB viser samme tendens som tallene fra adopsjonsforeningene, men adopsjonene kan være registrert på ulike år.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 1. juni sin adopsjonsstatstikk for 2017.

SSB sin statistikk handler ikke bare om utenlandsadopsjon, men også om norske stebarnsadopsjoner, adopsjon av barn fra fosterhjem, osv.

Som tidligere år avviker SSB sine tall noe fra adopsjonsforeningenes tall. Grunnen er at adopsjonene registreres på litt ulike tidspunkt. Barn som f.eks. adopteres fra land som Filippinene og Thailand teller foreningene med i det året de kommer til Norge. Barn som kommer fra disse landene er offisielt bare fosterbarn ved ankomst, og SSB teller først disse barna det året adopsjonen blir endelig godkjent og registrert i Norge.

Ellers bekrefter SSB sine tall at adopsjoner fra utlandet har gått ned fra rekordåret 2002, mens tallene de par siste årene trolig har stabilisert seg mellom 120 - 130 adopsjoner per år.

Her finner du lenke til SSBs side om saken.

Her finner du lenke til Adopsjonsforums statistikk.

Det er i dag nøyaktig 48 år siden Adopsjonsforum ble stiftet - 1. juni 1970.

Del med andre: