En adoptert å snakke med?

Dato: 10.07.2018
artikkelbilde
Julian er selv adoptert og har en egen snapchat (
Er jeg norsk eller colombiansk? Trenger du noen å snakke med om det å være adoptert?

Julian Borgersen er 34 år gammel, er far til to gutter og ble selv adoptert fra Colombia i 1986.

I dag jobber han med miljøterapautisk arbeid på en barnskole i Trondheim. Han tar en bachelor i pedagogikk og skal ta master i pedagogikk før han vil ta spesialiseringsutdanningen for å bli klinisk pedagog.

I ungdomsårene strevde han en del med hvem han var.
- Er jeg norsk eller colombiansk? Ordene til Karpe Diem blir passende her, "jeg er for svart for deg, men for lys for mine".
Man kan oppleve å falle mellom to stoler og ikke slå rot. Jeg hadde trengt en plass hvor jeg kunne ha snakket med noen, eller spurt noen om tips og råd, forteller han.

Nylig var han og så en Colombia-kamp i fotball-VM - med bare ukjente mennesker fra Norsk-Colombianos forening til stede. Det er mange av de yngre som spør om mye av det samme som Julian også lurte på da han var ungdom. Og noen lurer på dette med tilbakereise.

Han har nå et prosjekt for dette. Snap er en plattform som dagens yngre generasjoner bruker. Her deler Julian kunnskap og kompetanse på temaer brukerne selv bestemmer. 

- Jeg vil via min kompetanse bruke denne snappen til å prøve å svare på det de lurer på, eller bare være noen som de kan snakke med, sier Julian. Om jeg ikke vet svaret så drar jeg og finner noen som kan ha svaret.... 

Hovedmålet med prosjektet er å dele kunnskap, la de oppleve at de ikke er alene, og normalisere de følelsene de har. Måloppnåelsen kan måles ved at flere vil bruke snap til å lufte tanker og utfordringer. På den måten holder de det ikke inne i seg selv, med følelsen av at ingen forstår dem.
Temaer som er i fremdriftsplanen er blant annet relasjoner, sorg, savn og reisen tilbake.

- Akkurat nå har vi en tråd på om man er colombiansk eller norsk, og jeg har forklart hvordan noen mener det er med genetikk og miljø. Og jeg får svar om at enkelte anser seg selv som norske og andre som colombianske, avslutter Julian.

Du får kontakt med Julian Borgersen på snapchat (brukernavn: adoptertbro) eller via adoptertsnap@gmail.com 

Del med andre: